Lysimachia ciliata Lysimachia ciliata

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Praktlysing

Lysimachia punctata

  • Familj: Viveväxter — Primulaceae
  • Växtform: Flerårig ört med jordstam, korta eller nästan inga utlöpare.
  • Höjd: 30–100 cm. Stjälken något uppåtstigande vid basen, oförgrenad, finhårig upptill, gulgrön-rödbrun, ofta fläckig.
  • Blomma: Kronan hjullik, gul, 12-20 mm bred, sambladig, kort kronpip, 5-flikig, flikarna avsmalnande i spetsen, kanten glandelhårig. Fodrets flikar smala, helt gröna eller röda. 5 ståndare. Pistillen sambladig, 1 märke. Blomställningen en gles, sammansatt toppklase, blommorna enskilt eller parvis.
  • Blad: I spiral eller motsatta, med långt skaft. Bladskivan äggrund-oval, med ganska rund spets, helbräddad, mörkprickig, finhårig undertill.
  • Frukt: Klotrund, ca 4 mm lång kapsel, öppnas i 5 flikar, längre än fodret.
  • Växtplats: Trädgårdar, parker, vägrenar, diken, skräpmark. Prydnadsväxt, förvildad.
  • Blomning: Juni-september.

Av lysingsläktets ca 150 arter växter 14 i Europa, och till Finland ursprungliga flora hör två arter. Dessutom kan man påträffa en del arter som odlas i våra tädgårdar och som är rätt vanliga som förvildade i naturen. Att praktlysingen är så populär är inget mysterium: arten behöver knappt någon skötsel alls, den är tålig, klarar sig på vintern och ställer inga stora krav på sin växtplats. Genom sina utlöpare bildar den en tät växtmassa, och den är mycket ståtlig då den blommar. Praktlysing kunde klassificeras som en äkta traditionell perenn, även om den tydligen blev känd bland finländska trädgårdsodlare först efter 1920-1930-talet.

Man kan lätt förväxla praktlysingen med den nästan lika ståtliga strandlysingen (L. vulgaris). Strandlysingen är ändå oftast högre, bladen har kortare skaft, vass spets och är klart mindre i toppen än längre ned. Blomställningen består av grupper med många blommor, kronans flikar har kal kant, fodrets flikar har i sin tur ofta röd kant. Dessutom odlas andra representanter för lysingsläktet som prydnadsväxter hos oss, som till exempel penningbladet (L. Nummularia) med sina slokande stjälkar, vanlig som förvildad, och den mer sällan förvildade guldlysingen (L. ciliata)som påminner mycket om praktlysingen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page