© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Pukvete

Melampyrum arvense

  • Familj: Snyltrotsväxter – Orobanchaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Växtform: Ettårig ört. Halvparasit.
  • Höjd: 15-40 cm. Stjälk vanligen förgrenad.
  • Blomma: Zygomorf. Krona röd, sambladig, 2-läppig, ca 20 mm lång, med långt rör. Röret är vanligen böjt. Övre läppen är huvartad, tillplattad från sidorna; nedre läppen är gul med 3 flikar. Foder sambladigt, 4-flikigt, flikarna ca 10 mm långa. 4 ståndare. Pistill sambladig med ett stift och två märken. Blomställning toppställd, axartad, 5-10 cm bred.
  • Blad: Motsatta, nästan helt utan skaft. Bladskiva linjär-lansettlik. Blomställningens stödblad röda, smalt äggrunda, platta, snett uppåtsträvande, de nedre helbräddade, de övre vanligen tandade vid basen.
  • Frukt: Oval, platt kapsel.
  • Växtplats: Torrängar, vägkanter, åkerrenar, slänter.
  • Blomningstid: Juli-augusti

Pukvete är fridlyst i hela landet.

Pukvete är precis som de andra representanterna för släktet en halvparasit: även om den har klorofyll och assimilerar, suger den också näring ur de närmaste växternas rötter. Förut var pukvete ett besvärligt ogräs, men försvann sedan från odlingarna, troligen p.g.a. förändrade odlingsmetoder. Den förändrade markanvändningen har också i övrigt gjort att växten marginaliserats: hagmarker och ängar har växt igen, gjorts till åkrar eller beskogats. Också på andra håll i Norden har förekomsterna minskat kraftigt. Artens sista permanenta växtplatser i Finland är i Nagu och på Åland. Nuförtiden påträffas pukvete närmast på ängsmark i närheten av vägar. Vill man se växten torde den säkraste platsen vara Själö, i närheten av Skärgårdshavets forskningsstation. Några gånger har man hittat sporadiska förekomster av pukvete i södra Finland och längs Bottenhavets kust.

Pukvete växer på samma slags torra växtplatser som den nära släktingen korskovall (M. cristatum). Bäst skiljer man de här båda växterna åt på basen av blomställningen: hos pukvete är den 5-10 cm lång och cylinderformad och uppifrån sett rund, medan den hos korskovall är bara ca 3 cm lång och bildar en tydlig fyrkant.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!



Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page