Spikvallmo

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Rågvallmo

Papaver dubium

  • Familj: Vallmoväxter – Papaveraceae
  • Växtform: 1-årig ört. Med vit mjölksaft.
  • Höjd: 30–60 cm. Stjälk bladig, styvhårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 3–7 cm bred. Krona med 4 röda blad vars baser ofta mörka. Fodrets 2 blad faller av då blomman öppnas. Många ståndare. Pistillen uppbyggd av många fruktblad. Märket stjärnlikt.
  • Bladen: Strödda, skaftade, håriga. Bladskivan parflikig. Åtminstone de lägre bladens flikar breda och trubbiga, med 1 mm lång tagg i spetsen.
  • Frukten: Klubblik, slät och kal kapsel, 2–3 ggr. längre än bred. På kapseln en märkesskiva med 6–9 märkestrålar.
  • Växtplats: Sädesåkrar, hamnar, ibland avstjälpningsplatser och vägkanter. Även som odlad och förvildad.
  • Blomningstid: Juni–juli.

Rågvallmon är en följeart till odlade åkerväxter, främst råg. Den var ursprungligen en något maritim växt som anlände till sydvästra Finland med utsäde. Såsom många andra växter har den blivit ovanligare som en följd av förändrade odlingsmetoder. Tidigare var frörensningen på gårdarna bristfällig och ogräsfrön av samma storlek och vikt som de odlade växternas frön såddes tillbaka med dem i jorden. Dagens teknologi, effektiva ogräsbekämpningsmedel och t.ex. kontrollen av utsäde har utrotat många konkurrenssvaga ogräsarter från våra åkrar.

Rågvallmon och kornvallmon (P. rhoeas) liknar varandra och växer på liknande ställen. De kan skiljas på frökapslarnas form. Kornvallmons frökapsel är nästan klotformig med 7–16 märkestrålar. Också spivallmon (P. argemone) påminner litet om rågvallmon. Spikvallmons kronblad är smalare och vanligen med svart fläck i basen. Spikvallmons frökapsel är hårig med 4–6 märkestrålar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page