© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Raps och Kålrot

Brassica napus

  • Underarter eller varianter: Raps (B. napus var. oleifera, B. napus ssp. oleifera), Kålrot (B. napus var. rapifera, B. napus var. napobrassica, B. napus ssp. rapifera)
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: 1- eller 2-årig ört. Roten tunn (var. oleifera) eller koniskt svullen, gul-grön-violett (var. napobrassica).
  • Höjd: 100–150 cm. Stjälken förgrenad, kal.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, gul, ca 1-1,5 cm bred; 4 kronblad, 10-15 mm långa. 4 foderblad. 6 ståndare, varav 4 långa och 2 korta. Pistillen sambladig, 1 stift, 1 märke. Blomställningen en klase som förlängs då frukten bildas. Blommorna ungefär på samma nivå som blomknopparna.
  • Blad: Strödda, de nedersta med skaft, de övre utan skaft, stjälkomfattande. Bladskivan kal, blågrön, grunt flikad hos basens blad, högre upp helbräddad, lansettlik.
  • Frukt: Vanligtvis 5-8 cm lång, spretande-ganska upprätt skida med många frön, med en rätt cylindrisk 1-2 cm lång näbb utan frön i spetsen. Öppnar sig på längden.
  • Växtplats: Åkrar, vägrenar, soptippar, hamnar och lastplatser. Odlingsväxt, odlingsrest och förvildad.
  • Blomning: Juni-juli.

Rapsens och kålrotens stamform påträffas inte någonstans i naturen. Den har tydligen uppkommit i Europa i ett rätt sent skede, troligtvis som korsad med kål (B. Oleracea) och rybs/rova (B. rapa) flera gånger, men det är oklart ifall kålrotens ”prototyp” som senare utvecklades till raps uppstod först, eller tvärtom.

De odlade formerna av arten har olika användning. Rapsen är en ettårig oljeväxt som odlas i milt klimat över hela världen. I Finland, vid den norra gränsen för artens utbredningsområde, har höstrapsen som gror på hösten mindre chanser att klara vintern än den nära besläktade höstrybsen (Brassica rapa ssp. oleifera): rapsens känsliga terminalknopp höjer sig något över jordytan, medan den hos rybsen är bättre skyddad närmare jorden. Vårrapsen som sås på våren mognar så sent på hösten att skörden är osäkrare än höstrapsens. Som foderväxt odlas raps längre norrut än oljerapsen, och kålroten klarar sig ännu längre i norr.

Kålroten är en tvåårig rotfrukt som har odlats i Europa redan pä 1500-talet. Kålrot och raps kan växa som förvildade eller inkomlingar också i Finlands natur, i regel i närheten av odlad mark eller på platser med mycket trafik. Dessutom växer den nära besläktade rybsen hos oss. Dess nedersta blad är helgröna och något håriga, blommorna är mindre och blomknopparna sitter under de blommor som redan öppnat sig.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page