© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Revormstörel

Euphorbia helioscopia

  • Familj: Törelväxter – Euphorbiaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 15–40 cm. Stjälk förgrenad vid baseb, gleshårig, med mjölksaft.
  • Blomma: Gröngul ”skenbar” blomma. Han- och honblommor utan hylle omgivna av högblad som bildar en skål. Många ståndare och sambladig, 3-talig pistill. Blomställningen en sammansatt flock med fem förgreningar vid vars bas det finns 5 omvänt äggrunda stödblad.
  • Bladen: Bladskivor gulgröna, omvänt äggrunda, fint sågade. Nästan oskaftade blad strödda.
  • Frukten: Trerummig kapsel.
  • Växtplats: Trädgårdar, åkrar och rotfruktsland.
  • Blomningstid: Juli–september.

Törelsläktet (Euphorbia) omfattar många olika slags växter från stora taggiga buskar till kaktusliknande suckulenter och annuella örter. Släktet är mycket stort, över 1000 arter och har spritt sig till alla delar av jordklotet. Speciellt många arter finns det i tropikerna och kaktusliknande former i Afrikas torra områden.

I Europa hittas över 100 arter, främst i medelhavsområdet. Många törelväxter används som prydnadsblommor t.ex. julstjärnan E. pulcherrima. Alla har en mycket giftig mjölksaft. Törelväxterna har en ”skenblomma” som kallas cyanthium, en skållik bildning utvecklad ur högblad vars kant är flikig. Blomställningen är förgrenad med många blomlika blomställningar samlade i en sammansatt flock.

Revormstöreln är ett ettårigt åkerogräs som i viss mån är bunden till gammal bebyggelse. Dess mjölksaft är giftig. Revormstörelns nektarier är runda och blomställningsförgreningarnas stödblad är omvänt äggrunda. På samma områden med revormstörel kan man hitta rävtörel (E. peplus). Dess blomställning är 3-grenad med upprepat 2-grenade sidogrenar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page