© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Rödnarv

Spergularia rubra

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: 1- eller 2-årig ört.
  • Höjd: 5–15 cm. Stjälk krypande–uppstigande, hårig
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. 5 ljust (violet)röda kronblad. 5 fria foderblad (ca. 4 mm) av samma längd som kronbladen. Vanligen 10 ståndare. Pistill med 3 stift. Blommorna ensamma i bladvecken.
  • Bladen: Linjära, mörkgröna. Smalt elliptiska, hinnlika och fria stipler. Bladen motsatta.
  • Frukten: Grönaktig kapsel (4–5 mm lång) som öppnas med 3 tänder.
  • Växtplats: Gårdar, torra byrenar och hällar, stigar och gator.
  • Blomningstid: Juni–september.

Rödnarven är en glandelhårig art som växer utmed marken eller uppstigande. Den är en ett- eller två-årig kulturföljeslagare. Den förekommer på vägslänter, vid husgrunder, på gårdsplaner och liknande ställen nära bosättning.

Saltnarven (S. salina) som förekommer på havsstränder, kan skiljas från rödnarven bl.a. på formen av stiplerna. De är brett trekantiga och har sammanvuxna baser hos saltnarven medan rödnarvens stipler är elliptiska och har fria baser. Dessutom saltnarven är nästan kal och den har mindre ståndare, vanligen 5–6 st. Arterna kan hypridisera.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page