Lamium maculatum Lamium maculatum Lamium maculatum Lamium maculatum Lamium maculatum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Rödplister

Lamium purpureum

  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 10–30 cm.
  • Blomma: Zygomorf. Krona vanligen röd, 2-läppig, hårig, 10–20 mm lång. Överläpp välvd, 4–6 mm lång. Underläpp omvänt hjärtlikt 2-flikad, ca 2 mm lång. Foder 5-taligt, nästan radiärsymmetriskt med håriga, även glandelhåriga flikar. 4 ståndare, varav 2 långa och 2 korta. Sambladig pistill uppbyggd av 2 blad. Fruktämne 4-rummigt. 1 stift och 2-flikat märke.
  • Bladen: Skaftade. Bladskivor håriga, i kanten grunt naggade. Lägre blads skivor hjärtlika. Övre blads skivor trekantigt äggrunda med tvär bas, ofta rödaktiga. Blad motsatta.
  • Frukten: Brun, något kantig, fyrdelad klyvfrukt.
  • Växtplats: Trädgårdar, avstjälpningsplatser, odlingsmarker och ruderatmarker.
  • Blomningstid: Maj–oktober.

Rödplister är ett ettårigt men övervintrande ogräs. Den har en obehaglig lukt. Arten gynnar välplöjda grönsaksland. Den exceptionellt långa blomningstiden (maj-oktober) kan förklaras med att rödplistret kan ha två generationer under en sommar. Den kan också blomma mitt under milda vintrar om marken är tinad. Arten klarar inte av att sprida sig till orörda växtplatser och dess spridning sker därför främst med mänsklig verksamhet.

Rödplistret liknar mycket flikplistret (L. hybridum). Arterna skiljs lättast åt på de bladkanterna. Flikplistrets bladskiva är i kanten ojämt stortandad-flikig. Mellanplistret (L. confertum) skiljer sig från våra övriga rödblommiga plisterarter på att dess foderflikar är längre än kronpipen.

Plisterarterna kan skiljas från dånarterna (Galeopsis) på bladen. Plisterarternas bladskivor har nätnervatur medan dånarternas blad är fjädernerviga. Blombyggnaden skiljer även släktena åt. Underläppens sidoflikar är hos plisterarterna små, sammanväxta med mittfliken eller saknas helt. Dånarternas underläpp är tydligt treflikad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page