© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Rödtoppa

Odontites vulgaris

 • Synonym: Rödkulla
 • Familj: Snyltrotsväxter – Orobanchaceae
  (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
 • Växtform: 1-årig halvparasitisk ört.
 • Höjd: 15–30 cm. Stjälk förgrenad, rödaktig.
 • Blomma: Zygomorf. Krona röd, 2-läppig, 4-flikig, hårig, ca. 10 mm lång. Överläpp upptill välvd, i spetsen urnupen. Underläpp 3-flikad. Mittflik med urnupen spets, sidoflikar med rund spets. Foder 4-flikigt, brett klocklikt, hårigt (även glandelhårigt). Flikar smala med utdragen spets, vanligen av kronpipens längd. 4 ståndare fästa i pipen. Sambladig pistill uppbyggd av 2 blad. Fruktämne 2-rummigt. 1 stift. Blomställningen en lång, gles, ensidig, klase.
 • Bladen: Motsatta, oskaftade, smalt äggrunda med utdragen spets, glest tandad kant, styvhåriga både ovan och under, längre än ledstyckena. I blomställningens övre delar (blommornas stödblad) ofta röda.
 • Frukten: Brun, hårig, oval kapsel som öppnas längs den inre sömmen.
 • Växtplats: Väg- och åkerrenar, betesmarker, gårdar, båtstränder, havsstrandängar.
 • Blomningstid: Juli–september.

Rödtopporna (Odontites) förbättrar näringsförhållandena genom att med hjälp av sugrötter stjäla vatten, salter, socker och t.o.m. proteiner ur andra växters rötter.

Rödtoppan förväxlades länge med den numera i Finland utdöda åkerrödtoppan (O. verna). Åkerrödtoppan förgrenar sig först i övre delen av växten, medan rödtoppan förgrenar sig redan vid basen eller vid mitten. Strandrödtoppan (O. litoralis) är vanligen helt oförgrenad.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page