E. Humilis Erigeron humilis Erigeron humilis

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Rosenbinka

Erigeron borealis

  • Familj: Korgblommiga växter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 15-25 cm. Stjälken oförgrenad, ibland böjd, gråhårig, ofta rödbrun.
  • Blomma: Blommorna bildar 2-3 cm breda blomliknande blomkorgar skyddade av holkfjäll. Blomkorgens kantblommor är först vita, senare ljust (blå)röda, tungformade; de mellersta blommorna trådlika; diskblommorna först gulaktiga, sedan brunrödskiftande, rörformade, små. 5 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Holkfjällen tegellagda, ofta olika långa, smala, vithåriga, kal spets, brunvioletta. Blomkorgarna vanligtvis enskilt i toppen på stjälken, sällan 1-2 mindre blomkorgar längre ner.
  • Blad: Främst i rosett vid basen, strödda på stjälken. De nedre bladen med skaft, högre upp utan skaft. Bladskivan lansettlik-smalt omvänt äggformad, helbräddad, hos rosettbladen spetsig, ibland uddspetsad, nästan kal, hos stjälkbladen smal, gråhårig.
  • Frukt: Hårig, 1,8-2,5 mm lång nöt med hårpensel.
  • Växtplats: Fjällängar, rasbranter, klipphyllor, branter.
  • Blomning: Juni-augusti.

Rosenbinka är hotad och fridlyst i hela landet.

Arten är en av våra mest sällsynta och förekommer endast på några storfjäll i nordvästra Lappland, på ängar vid kalfjällets nedre del och vid trädgränsen, invid åar, på grusmark och branter. Numera ser man oftare rosenbinka i växtmuseernas samlingar än i naturen. Särskilt på 1940-talet, kort efter att arten rapporterades ha påträffats i Finland, hamnade en stor mängd exemplar i herbarier vilket bidrog till att den blev sällsyntare. Numera är den fridlyst. Trots att så många exemplar plockades finns de rikligaste förekomsterna på Saana-fjällets södra sluttning. Rosenbinka har åtminstone förekommit på Urttasvarri, och senare har ett litet bestånd påträffats även på det närbelägna Kovddoskaisi, liksom på Pikku-Malla. Aktuell information om förekomsterna på dessa platser finns ändå inte, så de botanikintresserade som rör sig på området kunde gärna bidra med information om artens tillstånd. Våra förekomster är knutna till det välmående beståndet i Norge, och frön som tar sig över gränsen kan tänkas ge upphov till nya förekomster.

Storleken gör det möjligt att skilja rosenbinka från andra lappländska binkor: den är hela två gånger större än svartbinka (E. humilis) och fjällbinka (E. uniflorus). Dess blomkorgar saknar också mellanliggande blommor, till skillnad från fjällbinkans. Av gråbinkans många underarter kan ibland brunbinka (E. acer spp. politus) växa på samma platser på kalfjället, men den har i sin tur flera blomkorgar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page