© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sandnarv

Arenaria serpyllifolia

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 5–20 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Vanligen 5 vita, helbräddade kronblad som är kortare än fodret. 5 fria foderblad (ca 6,5 mm långa). Tio ståndare. Pistill uppbyggd av 3 hopvuxna fruktblad. Blommor i en gles kvastlig blomställning eller sällan ensamma.
  • Bladen: Äggrunda, gråaktigt gröna, 3–5 mm långa. Bladen motsatta.
  • Frukten: Kapsel som öppnar sig i 6 flikar. Fröet svart, knottrigt och ca 1 mm långt.
  • Växtplats: Torra klippbranter och backar med tunt jordtäcke, grusmark, sandiga renar, trädesåkrar, vägkanter och banvallar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Sandnarven är en ettårig, förgrenad, finluden, liten växt. Dess blommas kronblad är kortare än foderbladen. Detta skiljer den från andra Arenaria-arter.

Som den kortlivade art sandarven är, kommer växtplatserna att vara lokala, såsom t.ex. hällmarksängar med tunt jordtäcke, vegetationsfria grusfläckar och liknande ställen. Mänsklig verksamhet öppnar nya växtplatser för denna art, såsom trädesåkrar, sandiga vägkanter etc.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page