© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sandtrav

Arabidopsis arenosa

  • Latinsk synonym: Arabis arenosa, Cardaminopsis arenosa
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: 1- eller 2-årig, sällan flerårig ört.
  • Höjd: 15–30 cm. Stjälk upprätt. förgrenad, nedre delen hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona bestående av 4 blad som är 5–8 mm långa, vita eller rödaktiga, som gamla ibland violetta. Foder 4-taligt med ca. 3 mm långa, hinnkantade, håriga blad med rund spets och uppblåst bas. 6 ståndare. Pistill sambladig, 2-talig. Blomställningen en klase (översta, blommade delen liknar en kavst).
  • Bladen: Lågblad parflikiga, rosettställda. Ändflik stor och rund eller kantig. Bladens undersida vanligen rödaktig. Stjälkbladens bladskiva smalt oval, stortandad eller nästan helbräddad. Stjärnhåriga. Bladen strödda.
  • Frukten: Skida som delas i två rum av hinnartad skiljevägg, 2–4 cm lång, 4–5 ggr. längre än fruktskaftet, utstående och tillplattad. Vid fruktskaftets övre ända tydligt uppsvälld blombotten. Frön ljusbruna, ovala, platta och i toppen smalt vingade.
  • Växtplats: Vägkanter, banvallar, hamnar, gårdar, sandfält, trädesåkrar, ibland på grusmarker vid älvar.
  • Blomningstid: Maj–juli.

Sandtraven är en annuell, bienn eller sällan perenn nykomling. Den påträffades första gången i Finland redan på 1800-talet. Den egentliga etableringen ägde rum under fortsättningskriget med de tyska trupperna. Sandtraven spred sig först till bangårdar, hamnar och lägerplatser. Numera har den spritt sig över ett ganska stort område i norra Finland. Växten har övervintrande bladrosetter och kan därför blomma redan i maj.

Tidigare ansåg man att grustraven (Arabidopsis suecica) hörde till Cardaminopsis –släktet. Släktena kan dock åtskiljas på de annorlunda skidorna. Arabidopsis –släktets hinnartade skiljevägg är låg, dvs. frukterna är uppifrån tillplattade. Grustraven och sandtraven kan också skiljas på att den sistnämnda är violettaktig och rosettbladen är djupt flikiga, tätt håriga och har en stor ändflik.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page