© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Såpört

Gypsophila fastigiata

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 10–30 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Fem kronblad med kort killik bas. Fem hopväxta foderblad. Vitrandigt, klocklikt foder. Vanligen 10 ståndare. Pistill med 2 stift. Blomställningen är ett tätt mångblommigt knippe. Blomställningens förgreningar glandelhåriga.
  • Bladen: Linjära med en nerv. Bladen motsatta.
  • Frukten: Kapsel som öppnas med 4 tänder.
  • Växtplats: Öppna sandiga åssluttningar, sandhedar, stigar, kalkhaltiga klippväggar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Såpörten är en flerårig art med förvedad bas. Den är en förgrenad växt med upprätt växtsätt och tät blomställning. Den förekommer främst på åsars öppna sandiga branter, där dess grova pålrot kan tränga ned till en meters djup i sanden. Om växtplatserna växer samman av ris och mossor klarar sig såpörten inte längre, utan är tvungen att söka sig till andra öppna konkurrensfria ytor som exempelvis vägkanter. Skogsbränder öppnar nya ytor för arten.

Arten är nationellt klassad som en hänsynskrävande decimerad art. Den är fridlyst.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page