© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sårläka

Sanicula europaea

  • Familj: Flockblomstriga växter – Apiaceae (Umbelliferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 20–50 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 2–3 mm bred. Fem rödaktiga eller vita, fria kronblad. Kronbladens spets inåtböjd. Fem foderblad. Fem ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blomställningen en sammansatt flock. Småflockar korglika, i mitten 2–3 honblommor omgivna av 10–20 hanblommor. Den sammansatta flocken och småflockarna försedda med svepe.
  • Bladen: Lågblad långskaftade. Vanligen ett oskaftat mellanblad. Bladskivor 5-flikiga, flikarna sågade, ibland ytterligare flikade. Slidlik bladbas. Bladen strödda.
  • Frukten: Klyvfrukt, två delfrukter. Frukten (5 mm lång) krokborstig.
  • Växtplats: Lundar, friska moskogar.
  • Blomningstid: Juni–Juli.

Sårläkan är en kal, flerårig art med lång blomstjälk. Arten har sin nordgräns i Finland på Åland. Den har gett namn åt en skogstyp som förekommer på Åland (ST, Sanicula-typen).

Man påträffar sårläkan ofta på lövängar, under träd och buskar, där slåtter och bete påverkat naturen. Man kan också påträffa den i granskog av harsyre – blåbärstypen. Sårläkan är en kalkgynnad art och en regionalt hotad art.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page