© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skaftmålla

Atriplex longipes

  • Familj: Amarantväxter – Amaranthaceae (tidigare Mållväxter – Chenopodiaceae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 5–50 cm.
  • Blomma: Hanblommor med radiärsymmetriskt gulaktigt hylle, ca 1 mm brett och 5-bladigt. 5 ståndare. Honblommor saknar hylle och skyddas av 2-bladigt fruktfoder med blåslika hår. De enskilda blommornas fruktfoder skaftat medan blommor i gyttringarna är oskaftade. Fruktfodrets blad 2–15 mm långa, trekantiga, släta och helbräddade. Pistillen sambladig med 2 stift.
  • Bladen: Bladskaft kortare än bladskiva. Bladskiva med blåslika hår, helbräddad eller sällan tandad. Vid den killika bladbasen 2 framåtriktade tänder. Blad vanligen strödda.
  • Frukten: Nöt sammanvuxen med fruktfoder (uppbyggt av 2 sammanväxta förblad).
  • Växtplats: Vid havet på strandängar, grusstränder och växtlighetsfattiga områden vid vattenbrynet.
  • Blomningstid: Maj–juli.

Mållornas släkte (Atriplex) är besvärligt i artbestämningshänseende. _Chenopodium_-mållorna kan lätt förväxlas med _Atriplex_-mållor men man skiljer dem åt eftersom _Chenopodium_-mållorna har tvåkönade blommor medan _Atriplex_-mållornas blommor är enkönade. _Atriplex_-mållorna har dessutom förblad runt frukterna och förbladens karaktärer är viktiga kännetecken för de olika arterna.

Skaftmållan är en ettårig art som växer på salthaltigt underlag på havsstränder. Den växer ofta så att vågornas stänk når den och den kan vid högvatten bli helt översvämmad. Man kan skilja den från våra övriga Atriplex_-arter på växtplatsen och på dess tidiga blomning. Dess fruktblad och senare dess frukter är ofta hinnartade och skaftade. Det är denna senare egenskap som gett den artepitetet _longipes eller långskaftad. Arten förgrenar sig starkt och dess förgreningar kan vara lika långa som huvudstammen. Vi har två underarter längs med våra kuster. Den ena är brådmållan (ssp. praecox) som är den vanligare av de två och har helbräddade blad (undantaget basaltandparet) och den har oftast blommorna samlade i en gyttring till skillnad från den ovanligare skaftmållan (ssp. longipes) som har tandade blad och blommorna enskilt i bladvecken.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page