© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogsförgätmigej

Myosotis sylvatica

  • Familj: Strävbladiga växter – Boraginaceae
  • Växtform: Flerårig ört med jordstam. En del individer med endast bladrosett, utan blomma.
  • Höjd: 20–50 cm. Stjälk uppåtsträvande-upprätt, ofta flergrenig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 6–8 mm bred. Krona klarblå eller vit (ofta något röd då blomman håller på att öppna sig), sambladig, stjärnlik, 5-flikig, pip lika lång som fodret, knölar vid kronpipens mynning. Foder sambladigt, 5-flikigt, flikarna går nästan ända ned till basen och är smalt trekantiga-nästan linjära; hår för det mesta raka, vid basen mjuka, korta krokhår; i fruktstadiet är fodret 4–5 mm långt, öppet och faller av tillsammans med delfrukterna. Ståndare 5, ståndarsträngar fastvuxna i kronpipen. Pistill uppbyggd av flera fruktblad, med 1 stift. Blomställningen ett ensidigt knippe som växer ut och blir mer likt en klase. Blommorna saknar vanligen stödblad. Blomskaftets hår tilltryckta, efter blomningen är blomskaftet ungefär 2 ggr så långt som fodret.
  • Blad: Strödda. Nedre blad skaftade, skaften vingade, övre blad oskaftade. Bladskiva lansettlik–omvänt ägggrund, helbräddad, hårig.
  • Frukt: 4-delad klyvfrukt. Delfrukterna ägglika, släta, utan vingar, ca 1,7 mm långa.
  • Växtplats: Parker, trädgårdar, vägkanter, bördiga skogar. Även som prydnadsväxt.
  • Blomningstid: Maj–juli.

Skogsförgätmigej hör inte till våra ursprungsarter men förekommer som förvildad ända upp till Kajanaland. Skogsförgätmigejen har redan länge använts som prydnadsväxt, ofta i parker och trädgårdar invid herrgårdar, bruk och prästgårdar, men också i tätorter, bl.a. på begravningsplatser. Dessutom har den på egen hand spritt sig till närbelägna lundängar och strandkanter. Skogsförgätmigejen hör till våra ståtligaste förgätmigejer – bara storblommig fjällförgätmigej (M. decumbens) som växer i fjällen och ursprungsarten äkta förgätmigej (M. scorpioides) som har ännu större blommor kan tävla i skönhet med skogsförgätmigejen.

Förgätmigejens oskyldigt ljusblå blomma har i många kulturer varit en kärlekssymbol, och i Mellanuropa finns det flera språk där förgätmigejens namn har samma innebörd som det svenska namnet: “glöm mig inte”. Förgätmigejens förtjusande små blommor lämpar sig utmärkt för att förmedla det här budskapet!

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page