© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogsklocka

Campanula cervicaria

  • Familj: Klockväxter – Campanulaceae
  • Växtform: Vanligen 2-årig ört. Huvudrot kort, tjock, vertikal.
  • Höjd: 30-100 cm. Stjälk med skarpa kanter, borsthårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona ljusblå eller ibland vit, sambladig, klocklik, 5-flikig, 12-20 mm lång. Foder sambladigt, 5-flikigt med trubbiga flikar. Ståndare 5. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 3-talig med 1 stift, längre än kronan. Blommor tätt samlade i huvuden i toppen på skottet och i de översta bladvecken.
  • Blad: Strödda. Basalblad skaftade, lansettlika-smalt omvänt äggrunda, vanligen vissnade vid tiden för blomningen. Bladskaft brett vingat. Stjälkblad oskaftade, linjära-smalt lansettlika. Bladskiva styvhårig med ojämnt naggad kant.
  • Frukt: Kapsel som är runt konformad, rätt smal, hårig och hängande med kraftig nervatur och som öppnar sig från basen.
  • Växtplats: Skogsbryn, ängar, renar.
  • Blomningstid: Juli-augusti

Den stora skogsklockan är en av våra ståtligaste blåklockor. Den är i allmänhet lätt att känna igen tack vare blomställningen med sina många blå klockformade blommor samlade i huvuden. Den närstående toppklockan (C. glomerata) har en liknande blomställning, men man kan skilja på arterna åtminstone med hjälp av formen rosettbladen och foderflikarna.

Skogsklockan är kortlivad, vanligen är den tvåårig. För att den skall överleva på sikt behöver den producera stora mängder frön, och det gör den: en enda växt kan producera upp till tjugo- till trettiotusen frön. Humlor och blomflugor tar hand om pollineringen, även om självpollinering också är möjlig. Fröproduktionen blir emellertid mycket mindre om den baserar sig på självpollinering. Skogsklockan trivs på öppna och ljusa platser. På sitt egentliga utbredningsområde i Mellaneuropa är dess naturliga växtplatser parkartade skogar, busksnår och fuktiga ängar. Hos oss torde arten vara en forntida invandrare och den växer oftast på områden som röjts upp av människan. Precis som många andra av de växter som gynnades av svedjekulturen har också skogsklockan tydligt gått tillbaka allteftersom de gamla vårdbiotoperna vuxit igen.

Skogsklockan klassas i Finland som en hotad art.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page