M. sylvaticum, M. pratense

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogskovall

Melampyrum sylvaticum

  • Familj: Snyltrotsväxter – Orobanchaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Växtform: Ettårig ört. Halvparasit.
  • Höjd: 10–30 cm. Stjälk knappt-förgrenad.
  • Blomma: Zygomorf krona, 7–9 mm lång, mörkt smörgul, 2-läppig med kort kronrör. Överläpp tillplattad från sidorna, underläppen nedböjd. Foder 4-flikigt, klocklikt, korthårigt. 4 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Blommor parvis ensidigt i stödbladens bladveck.
  • Bladen: Motsatta, nästan oskaftade. Bladskivor smalt äggrunda–nästan linjära med utdragen spets, nästan kala.
  • Frukten: Mörkbrun kapsel med åsar. Två frön i kapseln.
  • Växtplats: Friska moskogar, lundartade skogar, friska busksnår, ängar, renar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Till Melampyrum-släktet hör 25–35 arter (fem i Finland). Skogskovallen är en ettårig växt som sprids av myror. Skogskovallen växer vanligen i något näringsrikare skogar än ängskovallen (M. pratense), men de kan även förekomma tillsammans. I Finland är skogskovallen sällsynt i de nordligaste delarna fast den till sin utbredning är nordligare än ängskovallen.

För att skilja skogskovall från ängskovall skall man se på blommorna. Skogskovallens blommor är mindre och mörkare gula och underläppen pekar nedåt medan den hos ängskovallen är rak. Båda arterna är ettåriga halvparasiter.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page