© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogssallat

Lactuca muralis

  • Latinsk synonym: Mycelis muralis
  • Familj: Cikoriaväxter – Cichoriaceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–80 cm. Stjälk kal, uppifrån förgrenad, ofta rödaktig.
  • Blomma: Ganska liten, ca. 1-1,5 cm bred gul korg med 5 tunglika strålblommor med 5-tandad spets. Foder ombildat till hårpensel. Holkfjäll i två rader, brett trekantiga-nästan linjära, yttre klart kortare än inre. 5 ståndare. Sambladig, 2-talig pistill. Korgar samlade i en gles kvast.
  • Bladen: En del långskaftade med vingat bladskaft, vingbrämet vid basen stipellikt. Bladskiva parflikig, grunt tandad, kal, under blågrå. Nedre flikar små, ändflik stor, trekantig. Bladen strödda.
  • Frukten: Smalt oval nöt med tydlig nervatur och hårpensel.
  • Växtplats: Skuggiga granlundar och lundkärr, rasbranter, klippbrantslundar, källor, vid murar och ruiner. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: (Juni–)juli–augusti.

Skogsallatens släkte (Mycelis) omfattar ca. 30 arter huvudsakligen från Asien och Afrika. Den sydliga skogssallaten är i Finland på sitt utbredningsområde nordgräns och finns främst i söder. Den fleråriga skogssallaten föredrar maritimt, tempererat och fuktigt klimat. Den är en krävande art som växer i lundar, längs bäckar och vid källor. Skogssallaten innehåller mjölksaft.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page