© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skogsviol

Viola riviniana

  • Familj: Violväxter – Violaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 5–25 cm. Stjälk upprätt, förgrenad, kal (utom var. villosa).
  • Blomma: Något zygomorf, 1,4–2,5 cm, nickande, med sporre och 5 kronblad. Kronblad överlappande, breda, blå med vit bas. Sporre kort, tjock, ofta uppåtböjd, ljusare än resten av kronan. 5 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 3-talig. Långskaftade blommor ensamma.
  • Bladen: Rosettblad långskaftade, övre mellanblad kortskaftade. Bladskivor brett hjärtlika-nästan njurlika, naggade. Stipler linjärt elliptiska med utdragen spets och tätt fransiga.
  • Frukten: Kapsel som öppnas i tre flikar.
  • Växtplats: Friska skogar, lundar, lövängar, friska ängar.
  • Blomningstid: Maj-juni.

Det finns sammanlagt omkring 400 violarter (ca. 15 i Finland). De växer huvudsakligen i de svala och tempererade klimatområdena samt i tropikernas bergstrakter. De flesta violer sprids av myror.

Skogsviolen hittas främst i lundar och lundartade moskogar. Dessutom kan man påträffa den på ängar där den förekommer i en småvuxen form. Dess bladskiva blir inte över 4 cm bred till skillnad från underviolen (V. mirabilis) som växer på liknande växtplatser.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page