© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Skuggnäva

Geranium pyrenaicum

  • Familj: Näveväxter – Geraniaceae
  • Växtform: 2-flerårig ört. Jordstam kort, upprätt, täckt med bladrester.
  • Höjd: 20-40 cm. Stjälk uppåtsträvande-upprätt, kantig med utstående hår, som äldre minskar hårigheten.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 15-20 mm bred. Kronblad 5, ljust blåröda, djupt flikiga. Foderblad 5, ungefär hälften av kronbladens längd. Ståndare 10. Pistill uppbyggd av flera fruktblad med 1 stift, 5 märken. Blommor parvis eller tre och tre i bladvecken eller i toppen av stjälken.
  • Blad: Dels i basal rosett, dels motsatta längs stjälken. Rosettblad långskaftade, stjälkblad kort- eller oskaftade, försedda med stipler. Bladskiva runt njurformad, handnervig, mjukhårig, 5-9-flikig med breda flikar som går halvvägs till bladbasen.
  • Frukt: 5-delad klyvfrukt, spetsen näbbartad, rullar ihop sig vid mognad. Delfrukter släta, finhåriga.
  • Växtplats: Trädgårdar, gårdsplaner, parker, vägkanter, skogsbryn. Även prydnadsväxt.
  • Blomningstid: Juni-september.

Skuggnävan är en växt som troligen kommit till Finland och Norden med hjälp av människan. Möjligen kan arten vara ursprunglig i den sydliga delen av vår växtgeografiska region, men den ursprungliga utbredningen har i vart fall varit betydligt mer begränsad än vad den är nu. Nuförtiden förekommer skuggnävan på ett relativt stort område, även om den för det mesta är sällsynt och förekommer bara sporadiskt i vår natur. Man kan knappast säga att den skulle vara allmän någonstans, även om den på vissa växtplatser kan förekomma i större mängder. Man påträffar arten nästan enbart på platser som påverkats av människan, såsom gårdsplaner och trädgårdar. Förekomsterna härstammar ofta från planteringar och ibland kan det vara trafiken som fört med sig frön. Skuggnäva har blygsamma växtplatskrav men används inte i någon större utsträckning som prydnadsväxt hos oss. Den har små blommor, men det uppvägs av den långa blomningstiden och rikliga blomningen.

Skuggnävan kan närmast förväxlas med vissa små, 1-2-åriga ogräsartade nävor, hos oss är de vanligaste sparvnäva (G. pusillum) och på vissa ställen mjuknäva (G. molle). Deras blommor är ändå klart mindre och kronbladen saknar skuggnävans djupa flikar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page