Agrimonia procera

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Småborre

Agrimonia eupatoria

  • Familj: Rosväxter – Rosaceae
  • Höjd: 30–100 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 5-talig, doftande, diameter ca. 10 mm. Kronblad gula, spetsen vanligen rundad. Foderflikar håriga. 10–12 ståndare och 2-talig pistill. Blommor enskilt i en axlik blomställning.
  • Bladen: Rosettställda lågblad parbladiga med uddblad. 3–13 småblad, ovala, stortandade och håriga på båda sidor. Mellanblad mindre än rosettbladen. Därtill flikiga eller nästan helbräddade mellanliggande småblad. Bladen strödda.
  • Frukten: Hårig, längsfårad, 7–10 mm lång blombotten innehållande 1–2 nötlika frön.
  • Växtplats: Torrängar, lövängar, renar. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Småborrarna (Agrimonia) är perenna, höga, håriga örter med jordstam. De påminner litet om älgrässläktets arter (Filipendula) bl.a. i blommans och bladens byggnad. Skillnader finns bl.a. i blomställningen som hos småborrarna är ett ax. Till småborrens släkte hör 15 arter från hela världen.

Småborren är en mellaneuropeisk lundart vars typiska förekomstområde är skärgårdens gräsbevuxna ensnår, steniga strandsnår och hasselbestånd i steniga sluttningar. Man har också odlat den som läkeväxt.

Förutom den vanliga småborren förekommer det två andra småborrar i Finland. På Åland och i sydvästra Finland kan man påträffa luktsmåborren (A. procera) och i Tavastlland den fridlysta ryska småborren (A. pilosa). Skillnaden finns bl.a. i frukten: Småborrens frukt är fårad 3/4 av längden, luktsmåborrens till mitten oc den ryska småborrens hela sin längd.

Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page