Typha angustifolia, Typha latifolia Typha angustifolia x latifolia

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Smalkaveldun

Typha angustifolia

  • Familj: Kaveldunsväxter – Typhaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Horisontell, krypande jordstam.
  • Höjd: 150-200 cm. Stjälk ogrenad, kal.
  • Blomma: Blomställningen ett tätt, smalt, cylindriskt, tvådelat, kolvformat ax i toppen på stjälken. Mycket små blommor. Hanblommor i övre delen av blomställningen, honblommor i nedre delen; delarna är klart åtskiljda från varandra. Honblomsdelen kanelbrun, 8-20 cm lång, 1,5-2,5 cm tjock, hylleblad hår- och fjällika. Ståndare 1-8, trådlika ståndarknappar. Pistiller 1.
  • Blad: Strödda, vanligen i stjälkens nedre del, oskaftade med lång slida. Bladskiva 3-9 mm bred, linjär, rätt styv, porös, klargrön, vriden i spetsen, sträcker sig ofta högre än blomställningen.
  • Frukt: Nöt.
  • Växtplats: Stränder, diken, kanaler. Även på rätt djupt vatten.
  • Blomningstid: Juli-augusti.

Smalkaveldunet är en gracil och smäcker växt. Den är en uttalad vattenväxt som nästan aldrig växer på land men som trivs i strandvatten ända till en meters djup. Troligast är det att man hittar den i en lerhaltig sjö eller längs stranden i någon brackvattensvik med ler- eller gyttjebotten någonstans i södra Finland. I allmänhet förekommer den rätt lokalt och sprids inte så lätt från en sjö till en annan. Underligt nog har arten inte just förmått dra nytta av mänsklig verksamhet. Detta utgör en av orsakerna till att smalkaveldunet är klart ovanligare än sin bredbladiga storebror bredkaveldunet (T. latifolia). Den har också en sydligare utbredning och är mer krävande. Som kännetecken kan man använda såväl växtplatsen, bladens bredd som blomställningen. Särskilt i reglerade dammar och konstgjorda sjöar kan arterna korsa sig. Resultatet är då en blågrön hybrid som är större än sina föräldrar, men som blommar sparsamt.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page