Smånunneört och Stor nunneört

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Smånunneört

Corydalis intermedia

 • Synonym: Liten nunneört
 • Familj: Vallmoväxter – Papaveraceae
  (tidigare Jordröksväxter – Fumariaceae)
 • Växtform: Flerårig ört.
 • Höjd: 5–15 cm. Knölväxt. Stjälk upprätt-uppstigande, späd.
 • Blomma: Zygomorf krona (ca. 15 mm lång). 4 röda-violetta kronblad varav 2 delvis hopvuxna och ett försett med sporre. 2 fria foderblad. 2 ståndare (bestående av 1 hel och två halva ståndare dvs. sammanlagt 4). Pistillen uppbyggd av två fruktblad. Blomställningen en 2–6(-8)-blommig klase.
 • Bladen: Lägsta lågbladet fjällikt, övriga (vanligen 1–2) 3-fingrade. Småblad nästan runda och 3-flikiga. Bladen strödda.
 • Frukten: Lansettlik, skidlik 15–20 mm lång, mångfröig kapsel.
 • Växtplats: Lundar, speciellt hassellundar.
 • Blomningstid: (April–)Maj.

Smånunneörten är en regionalt utrotningshotad art och fridlyst i Uleåborgs och Lapplands län.

Smånunneörten är till utseendet en späd, låg art som blommar tidigt. Dess stam tillväxer från 5–15 cm uppemot 30 cm i takt med blomningens framskridande. Den växer främst på lövängar på Åland och i Skärgårdshavet samt i Tavastlands lundar.

Smånunneörten och vanligare stora nunneörten (C. solida) är två arter som liknar varandra, men smånunneörtens blad är hela och omvänt äggrunda medan stora nunneörtens blad har flikiga spetsar. Smånunneörten har betydligt färre blommor (oftast färre än 8) medan stora nunneörten har 10–20 blommor. Dessutom är smånunneörten mera krävande av sitt växtunderlag. Smånunneörten är giftig.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page