© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Småtörel

Euphorbia exigua

  • Familj: Törelväxter – Euphorbiaceae
  • Växtform: 1-, i sällsynta fall 2-årig ört.
  • Höjd: 5-20 cm. Stjälk förgrenad ända från basen. Innehåller mjölksaft.
  • Blomma: En gul “skenblomma” som består av ett skyddande hölje i vilken det finns en honblomma utan hylle med omkringliggande hanblommor, vardera med 1 ståndare. Nektarierna runt höljet halvmånformade med horn. Blomställningens stödblad smalt äggrunda. Pistill uppbyggd av flera fruktblad med 3 märken. Blomställning en sammansatt flock bestående av 3-5 stycken 2-grenade grenar.
  • Blad: Strödda, oskaftade. Bladskiva linjär, spetsig, helbräddad.
  • Frukt: Kapsel, 3-rummig, 2 mm lång, slät.
  • Växtplats: Trädgårdar, odlingsmark, skräpmark.
  • Blomningstid: Juni-september.

Vår enda ursprungliga törelart är kärrtöreln (E. palustris), men förutom den har ett par andra, rätt stora arter och någon mindre, ettårig art vandrat in till Finland. De sistnämnda kräver näringsrik och kalkhaltig mull och förekommer närmast som ogräs. Småtöreln har inte lyckats etablera sig permanent hos oss, men man kan stöta på den i städer och byar i blomstersängar på offentliga platser, i kolonialträdgårdar och på odlingslotter. Ett och annat exemplar kan förstås också hitta en lämplig groningsplats också på andra ställen, bl.a. mullhögar, fyllnadsjord och gräsmattor. Sporadiskt kan man också stöta på någon annan av de små törelarterna som förekommer hos oss.

Växter som hör till törelsläktet har en mjölksaft som är giftig och som använts i folkmedicinen i många länder. Det vetenskapliga namnet för släktet hänvisar till den här användningen: under antiken fanns i Nordafrika ett rike som hette Numidien och en av dess kejsare namngav törelväxterna efter sin livläkare Euphorbius, eftersom han kände de olika arterna och deras egenskaper så väl.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page