© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Smörbollar

Trollius europaeus

  • Synonym: Bullerblomster
  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–60 cm.
  • Blomma: 2–5 cm, lysande gula, nästan klotrunda. Hyllet är inte differentierat till kron- och foderblad, utan alla hylleblad är klargula. Många ståndare och pistiller. Blommor ensamma.
  • Bladen: Lågblad långskaftade, runda, vanligen djupt 5-flikiga och flikarna ytterligare flikade eller stortandade, kala. Mellanblad oskaftade eller kortskaftade, mindre och smalflikigare än lågbladen.
  • Frukten: Mörkbrun , mångfröig baljkapsel.
  • Växtplats: Lundar, lundkärr och rikkärrsartade skogskärr, vid källor, svämängar, ängar, fjällängar och snölegor, även som odlad och förvildad.
  • Blomningstid: Maj–juli.

Smörbollens släkte (Trollius) förekommer främst i det norra halvklotets tempererade och svala regioner. I Finland växer den speciellt rikligt i norra Finland. Den är en krävande lund- och kärrart och har gynnats av människans verksamhet. I de bästa lundarna blommar den tillsammans med t.ex. midsommarblomster (skogsnäva). Smörbollen är även känd från Lapplands fjällbjörksskogar och kalfjällsområden.

Trots sin nordliga prägel förekommer den även längre söderut och är ställvis rikligt förekommande i Södra Tavastland och Södra Savolax. Smörbollen har gynnats av mänsklig verksamhet och spritt sig till näringsrika ängar. Smörbollen är giftig. Den är Lapplands landskapsblomma.

Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page