© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Snårvinda

Convolvulus sepium

  • Familj: Vindeväxter – Convolvulaceae
  • Växtform: Flerårig slingrande ört.
  • Höjd: T.o.m. 3 m.
  • Blomma: Krona stor, vit, trattlik, sambladig, 5-flikig. Förutom foderblad även 2 motsatta högblad under blomman. Fem ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Skaftade blommor ensamma i bladvecken.
  • Bladen: Långskaftade, stora. Bladskivor hjärtlika eller trekantiga, spetsiga, basflikar kantiga.
  • Frukten: Kapsel.
  • Växtplats: I snår vid havsstränder, tångvallar, gräsmarker. Även som odlad och förvildad.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Snårvindan har en kantig, vek stjälk som slingrar. Den är uppenbarligen ursprunglig på havsstränder. Den växer där tillsammans med vide, älggräs och nässlor och stödjer sin slingrande stam på dem. Den närbesläktade åkervindan (Convolvulus arvensis) är en följeslagare till människan och känns igen på att den har mindre blommor. I inlandet förekommer snårvindan främst förvildad. I Finland påträffas två underarter varav den ena är rosa- (ssp. spectabilis) och den andra vitblommig (ssp. sepium).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page