© Copyright: Bilder: Jorma Karjalainen. All rights reserved.

Snöarv

Cerastium nigrescens

  • Lat. synonym: Cerastium arcticum
  • Svensk synonym: Polararv
  • Familj: Neljikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Bildar täta tuvor.
  • Höjd: 5–10 cm. Stjälken uppåtstigande, långhårig.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, vit, ca 1-2 cm bred; 5 kronblad, 8-13 mm långa, 1,5-2 gånger foderbladens längd, grunt 2-flikiga. 5 foderblad, ovala, glest glandelhåriga, smalt hinnkantade; fodrets bas cylindrisk. Vanl. 10 ståndare. Pistillen sambladig, 5 stift, 5 märken. Vanligtvis 1-2 blommor, de flesta rätt outvecklade; stödbladens hinnkant högst 0,2 mm bred.
  • Blad: Motsatta, utan skaft. Bladskivan brett oval-lansettlik, helbräddad, glest långhårig-kal, franskantad.
  • Frukt: Cylindrisk, nästan rak 9-16 mm lång kapsel, öppnas i 10 flikar.
  • Växtplats: Fjällens snölegor, smältvattenbäckarnas kanter, branter, sanddyner.
  • Blomning: Juli-augusti.

Snöarv är fridlyst i hela landet.

Snöarv gör sig förtjänt av sitt namn: den har påträffats blommande i stort sett så långt norrut som fastlandet överhuvudtaget sträcker sig. I Finland är arten en raritet på nordvästra Enontekis storfjäll, och rätt vanlig bara kring vårt högsta fjäll, Haldefjället; små förekomster finns annanstans, till exempel på Saanafjället. Redan artens utbredningsområde antyder att den trivs i kyla. För att få se snöarv måste man ta sig till kalfjällets allra högsta delar, där arten kan finnas på grusmark som fuktats av smältvatten i närheten av snölegor eller runt smältvattenbäckar. Det är inte lätt att hitta arten ens på sådana växtplatser, eftersom bestånden är små och de låga växterna lätt förblir oupptäckta.

På kalfjället och något nedanom skogsgränsen växer ett stort antal vitblommiga arvar och stjärnblommor (Stellaria). Båda släktena har blommor med fem kronblad, men hos stjärnblommorna är de så djupt flikiga att de verkar vara tio. I fråga om arvarna kan snöarv lättast förväxlas med den av våra arvar som har störst blommor, nämligen fjällarv (C. alpinum). Av fjällarvens tre underarter finns störst likhet med ullig fjällarv (ssp. lanatum). En säker identifiering har sin grund i de små skillnaderna mellan foderbladen och blommornas stödblad, så förstoringsglas kan vara nödvändigt. För det mesta fångar nog snöarv först uppmärksamheten genom sina täta tuvor och tätt sittande blad. Fjällets arvar korsar sig även med varandra; snöarv åtminstone med fjällarv och ripsarv (C. fontanum ssp. fontanum).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page