© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sodaört

Salsola kali

  • Latinsk synonym: Kali turgidum, Salsola turgidum
  • Familj: Amarantväxter – Amaranthaceae (tidigare Mållväxter – Chenopodiaceae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 5–30 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, liten. Vitt eller hinnaktigt hylle bestående av 5 blad vilka i fruktstadiet är ca 4 mm långa. Hyllebladens breda mittnerv fortsätter som en tornspets.
  • Bladen: Bladskiva köttig, kal eller hårig, över 1 mm bred, ca 20 mm lång, linjär–trådlik, från basen uppåt rännformig och med en vass tornspets. Lägre blad strödda, övre motsatta, alla oskaftade.
  • Frukten: Brun, skållik nöt med ett frö. Hylleblad, med breda längsgående utskott, omsluter frukten.
  • Växtplats: Sandiga havsstränder och tångvallar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Sodaört är regionalt hotad och fridlyst.

I Finland finns två sodaörtarter, sodaörten och den ryska sodaörten (__Salsola tragus_). Sodaörten är vanligare, fastän den har ett snävare utbredningsområde. Den ryska sodaörten har mjukare och proportionellt sett smalare blad som saknar udd. Också bladens mittnerv är otydlig.

Sodaörterna är inte på samma sätt som glasörterna (Salicornia spp.) eller saltörterna (Suaeda spp.) saltkrävande eller salttåliga arter (halofyter), utan de växer på dynstränder litet högre upp på stranden i sand eller på tångvallar. De är därmed pionjärarter i dynerna och binder sanden.

Släktnamnet Salsola innebär salt och kali hänvisar till att artens aska är sodarik. Man har faktiskt utnyttjat arten till att framställa soda i Frankrike och Spanien.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page