Ssp. borealis var. pumilus

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Solöga

Ranunculus acris

  • Synonym: Smörblomma
  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 30–60 cm. Stjälk upprat, förgrenad, hårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 15–20 mm bred, gyllengul, vanligen med 5 kronblad. Kronblad breda med honungsgrop vid basen. 5 håriga foderblad (längsmed kronbladen, inte nedbörja). Många ståndare. Pistill med många stift. Blomställningen ett glest, mångblommigt knippe.
  • Bladen: Lågblad långskaftade. Bladskivor 3–5 flikiga, flikarna oskaftade och ytterligare delade-tandade, spetsiga. Mellanblad nästan oskaftade, 3-flikiga, flikarna helbräddade-oregelbundet tandade.
  • Frukten: På blomfästet utvecklas flera kala nötter med näbb.
  • Växtplats: Ängar, vägkanter, renar, gårdsplaner, friska skogar, lundar, skogskärr.
  • Blomningstid: Juni–september.

Solöga är den bekanta, gula ängsblomma som kor lämnar obetad p.g.a. dess giftighet. Arten är även giftig för människan. Det mångformiga solögats indelning i underarter är inte ännu fastställd och framförallt i norr är arten bristfälligt undersökt. Solögat har ofta använts som exempelväxt i läroböcker då många för växter typiska karaktärer framträder tydligt hos den.

Underarterna innehåller åtminstone solögan (ssp. acris), parksolögan (ssp. friesianus), nordsolögan (ssp. borealis) och den lilla solögan (ssp. pumilus).

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page