© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sommargyllen

Barbarea vulgaris

  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: 2- eller flerårig ört.
  • Höjd: 30–60 cm. Stjälk upprätt, upptill förgrenad, kantig, kal.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, ofta missformad, liten. Guldgul krona med fyra 6–8 mm långa kronblad . Foder bestående av 4 kala, hinnkantade blad med uppsvälld bas. Krona 2 ggr. längre än foder. 6 ståndare varav 2 korta och 4 långa. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad, 2-talig. Blommor i många klasar som formar en lös kvast.
  • Bladen: Skaftade basalblad med 2–5 par flikar och stor ändflik. Övre blad oskaftade, nästan utan flikar, stortandade. Stora basalflikar stjälkomfattande. Rosettblad på sensommaren håriga. Blad strödda.
  • Frukten: 1,5–3 cm lång, utstående, fyrkantig skida som delas i tu av hinnartad skiljevägg. Skidans stift ca. 2–3 mm långt. Skaft ca. 7 mm långt. Frön bruna, små (ca. 1 mm ) med nätnervatur.
  • Växtplats: Höängar, dikes- och vägrenar, betade hällmarker, steniga sluttningar, ruderatmarker.
  • Blomningstid: Maj–juni.

Den tvååriga eller fleråriga sommargyllen har i Finland spritt sig med människan till åkrar och vägkanter. Eftersom den producerar stora mängder frön, sprider den sig lätt med vallväxter till odlingsmarker och andra öppna ytor. På åkrar som plöjs regelbundet klarar den sig inte eftersom den första året utvecklar en bladrosett som övervintrar och blommar först följande år.

Man skiljer sommargyllen från den närstående strandgyllen (B. stricta) på de utstående skidorna och på att sommargyllen har en krona som är 2 ggr. längre än fodret. Strandgyllen har skidor som är tryckta mot stjälken och dess kronor är endast något större än fodret.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!



Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page