© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sparvvicker

Ervum tetraspermum

  • Latisj synonym: Vicia tetrasperma
  • Familj: Ärtväxter – Fabaceae (Leguminosae)
  • Växtform: Ettårig ört. Huvudroten rätt lång.
  • Höjd: 15–60 cm. Stjälken förgrenad, klättrande, kantig, nästan kal.
  • Blomma: Zygomorf, ljust blåröd, 5-8 mm lång, fjärilliknande (5 kronblad, det översta segel, vingar på sidorna och en köl bildad av två kronblad nertill). Fodret 5-flikigt med korta flikar. 10 ståndare, ståndarsträngarna sammanvuxna vid basen. Pistillen 1-bladig med 1 märke. Blomställningen en klase med 1-3 blommor och långt skaft.
  • Blad: Strödda med skaft och stipler. Bladskivan parbladig, med 3-5 bladpar och klänge. Småbladen linjära, smala, med rätt rund spets, helbräddade. Stiplerna helbräddade.
  • Frukt: 9-15 mm lång, kal, brun balja, vanligtvis med 4 frön.
  • Växtplats: Åkrar, hällmark, torra ängar, sluttningar, vägrenar, skräpmark.
  • Blomning: Juni-augusti.

Sparvvicker är en av sitt släktes spädaste växter. Den är rätt vanlig särskilt på Åland, i skärgården i sydväst och i Södra Finland, men den klena växten som klättrar upp längs gräs eller buskar kan vara svår att lägga märke till bland den övriga växtligheten. Sparvvicker är oansenligheten själv: stjälkarna är tunna, småbladen smala och blommorna små. Man anser att växten hör hemma i medelhavsländerna och västra Asien. Därifrån har den sedan spritt sig till andra områden i Asien och Europa i ett mycket tidigt skede. Man betraktar arten som ganska ursprunglig i Finland, eller med andra ord har den hört till vår flora så länge att man inte kan avgöra när och hur den kommit till oss. I varje fall har den även kommit till våra stränder i segelfartygens ballastjord och med andra typer av båttrafik, samt med de tyska trupperna under det senaste kriget. Sparvvicker har följt med människan så långt som till Australien.

Sparvvicker påminner mycket om duvvicker (Ervilia hirsuta). Duvvicker har ändå vita blommor och flera bladpar än sparvvicker. Det är kanske lättast att skilja på arterna genom att räkna antalet frön som hos duvvicker är två och hos sparvvicker fyra.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page