© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Spåtistel

Carlina vulgaris

  • Familj: Asterväxter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: 2-årig eller kortlivad, en gång blommande flerårig ört.
  • Höjd: 10–50 cm.
  • Blomma: Gula rörformiga blommor bildar en korg. Fem ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Holkfjäll i flera rader, yttre bladlika med taggig kant. En till tre korgar som är 20–35 mm breda.
  • Bladen: Smalt elliptiska eller smalt ovala. Lägre blad med vingat bladskaft, övre något stjälkomfattande, parflikiga eller tandade. Spåtistel: minst 2 taggar på tänderna. Långbladig spåtistel: 1 späd tagg på tänderna. Bladen strödda.
  • Frukten: Brun, hårig nöt med finhårig hårpensel.
  • Växtplats: Torra ängssluttningar, torrängar, betesmarker ibland på vägkanter.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Spåtisteln är vanligen en tvåårig art. Första sommaren utvecklar den en bladrosett och följande år blommar den. Spåtisteln indelas i två underarter i Finland och de skiljer sig i sitt utseende och utbredning. Den västliga underarten spåtistel (ssp. vulgaris) är lågvuxen och har 2-flera korgar och den förekommer i västra Finland. Den långbladiga spåtisteln (ssp. biebersteinii) är hög, ofta med endast en korg och växer allt mer sällsynt i östra Finland.

Båda spåtistel underarterna har blivit mycket sällsynta, då betade torrängar och slåttermarker inte längre upprätthålls. Spåtisteln är helt beroende av gamla jordbruksmetoder. Långbladig spåtistel klassas som sårbar i den nationella klassificeringen och spåtisteln (den västliga underarten) klassa som hänsynskrävande sällsynt art).

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page