© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Spenört

Laserpitium latifolium

  • Familj: Flockblomstriga växter – Apiaceae (Umbelliferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 60–150 cm. Stjälk upprätt, tät, kal, fint strimmig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 3–5 mm bred. 5 vita, fria kronblad. Foderblad tillbakabildade. 5 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blomställningen en sammansatt flock (20–30 cm bred) med allmänt och enskilda svepen.
  • Bladen: Skaftade. Bladskivor trekantiga 2 ggr. 3-fingrade. Småblad äggrunda – hjärtlika, tandade. Slidlik bladbas. Bladen strödda.
  • Frukten: Klyvfrukt som delas i 2 delfrukter. Frukt brett avlång (5–10 mm), tillplattad. Huvudåsarna låga, mellanåsarna bredvingade.
  • Växtplats: Ängssluttningar, lövängar, lundar.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Spenörten är en mångårig, nästan kal flockblomstrig växt. Den växer på varma torra slänter och i lundar i Finlands sydvästligaste delar, främst på Åland.

Spenört är kräsen vad gäller näringsförhållandena på växtunderlaget eftersom den är en kalkgynnad art. Dess rot innehåller aromatiska ämnen, vilket har gjort att den utnyttjats som läkeväxt, kanske främst för djur, under gångna tider. Både kor och får äter gärna av arten och man har ansett att den stimulerar kornas mjölkproduktion. Spenört är regionalt utrotningshotad.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page