© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Spikklubba

Datura stramonium

  • Familj: Potatisväxter – Solanaceae
  • Växtform: 1-årig ört
  • Höjd: 20-120 cm. Stjälk med rundade kanter.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona vit eller blåröd, sambladig, trattlik med långt rör, 5-flikig, 50-100 mm lång med buktad kant. Foder sambladigt, cylinderartat, försett med åsar, 5-flikat med olika stora flikar. Ståndare 5, ståndarknapparna sammanvuxna med kronbladets rör. Pistill sambladig med 1 stift och 2 märken. Blommorna hänger enstaka i bladvecken.
  • Blad: Strödda, skaftade. Bladskiva brett äggrund, tunn med grova tänder.
  • Frukt: Upprättstående, äggrund, 35-70 mm lång taggförsedd kapsel som öppnar sig med fyra flikar. Fodrets bas blir kvar som en ring runt kapseln.
  • Växtplats: Hamnar, lastningsplatser, skräpmark, soptippar, trädgårdar. Används också som prydnadsväxt.
  • Blomningstid: Juli-oktober.

Ett typiskt drag för alla potatisväxter är att de innehåller många, ofta mycket giftiga alkaloider. Flera av dem har påtagliga fysiologiska effekter, vilket gör det lätt att förstå att många av dem hör hemma bland de urgamla läke- och trolldomsväxterna.

Bland släktet spikklubbor hittas den största artrikedomen i de tropiska och subtropiska delarna av Amerika, men till släktet hör också ett kosmopolitiskt ogräs som påträffas sporadiskt i Finland ända upp till polcirkeln. Med litet tur kan man stöta på den i hamnar, vid soptippar och på skräpmark, eller till och med i någon trädgård där den fordomdags haft en roll som läkeväxt.

På grund av sin giftighet har spikklubban fått olika öknamn runt om i världen. Amerikanerna kallar den Jimson weed, Jimson kommer från namnet Jamestown, engelsmännens första utpost på den Nordamerikanska kontinenten. Jamestown brändes i ett uppror år 1676 då de slavar som fungerade som kockar satte skott av spikklubba som ingrediens i soppan som serverades de engelska soldaterna. Effekten var den önskade…

Spikklubban innehåller ett otal tropinalkaloider, samma ämnen som påträffas i många andra släkten och arter inom familjen potatisväxter. Hela växten är giftig, speciellt dess blad och frön. Växten har under tidernas lopp hittat en mångsidig användning för såväl goda som tvivelaktiga syften. Inom medicinen används alkaloider från spikklubba bl.a. för att behandla astma, muskelkramper och Parkinsons sjukdom. Sägnen säger att man kan tillverka ett sådant gift av växten som stannar länge i kroppen och som dödar sitt offer först efter flera år. Man har också påstått att extrakt av spikklubba ger mod och stärker potensen, men sanningsenligheten hos den här typen av historier skall man nog inte försöka utröna på egen hand.

Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page