© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Spjutmålla

Atriplex prostrata

  • Familj: Amarantväxter – Amaranthaceae (tidigare Mållväxter – Chenopodiaceae)
  • Växtform: 1-årig ört.
  • Höjd: 10–70 cm. Stjälk, upprätt, förgrenad, kantig.
  • Blomma: Hanblommor med gulaktigt, radiärsymmetriskt, 4–5-bladigt hylle, ca. 1 mm brett. 5 ståndare. Honblommor saknar hylle och skyddas av ett 2-bladigt fruktfoder med blåslika hår. Fruktfodrets blad nästan oskaftade, 2–7 mm långa med många nerver och med tandade eller släta kanter och rygg. Pistill sambladig med 2 stift.
  • Bladen: Bladskiva trekantig eller spatellik med naggad eller nästan helbräddad bladkant. Övre blad tätt blåshåriga och med tvär eller brett killik bas med fliklika tänder. Lägre blad motsatta, övre strödda.
  • Frukten: Nöt sammanvuxen med fruktfodret (bildat av 2 förblad).
  • Växtplats: Havsstränder, främst tångvallar. I inlandet trädgårdar, sockerbetsodlingar och avstjälpningsplatser.
  • Blomningstid: (Juli–)Augusti–september.

Atriplex-släktet är besvärligt ur artbestämningshänseende. Chenopodium-mållorna kan lätt förväxlas med Atriplex-mållor men man skiljer dem åt eftersom Chenopodium-mållorna har tvåkönade blommor medan Atriplex-mållornas blommor är enkönade. Atriplex-arterna identifieras bäst på bladen som omger frukten.

Spjutmållan är en ursprunglig art i Finland. Den är ettårig och varierar mycket. Man hittar den främst på havsstränder. Den kan skiljas från vägmållan (A. patula) på växtplatsen och på formen på bladen. Bladens basala tänder är oftast rakt utstående hos spjutmållan medan de pekar snett framåt hos vägmållan. Hos spjutmållan kan dessutom frukternas förblad vara helbräddade och släta på ovansidan.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page