© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sprängört

Cicuta virosa

  • Familj: Flockblomstriga växter – Apiaceae (Umbelliferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 50–150 cm (var. virosa), 30–50 cm (var. angustifolia). Stjälk kal.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, ca. 5 mm bred. Fem vita, fria kronblad. Kronbladens spets inåtböjd. Foderblad saknas. 5 ståndare. Pistill uppbyggd av 2 fruktblad. Blomställningen en sammansatt flock. Allmänt svepe saknas, småflockar (var. virosa 10–20 st, var. angustifolia 5–8 st) med enskilda svepen.
  • Bladen: Lågblad långskaftade, skaften ihåliga. Mellanbladens skaft rännformade. Bladskivor äggrunda, 1–2 ggr. parbladiga. Bladbasen slidlik. Bladen strödda.
  • Frukten: Klyvfrukt som delas i 2 delfrukter. Frukten 2 mm, rödbrun, nästan klotrund, från sidorna tillplattad med grova åsar.
  • Växtplats: Tjärnar, sjöar, åar, diken, brackvattensvikar, våta svämängar. I Norra Finland på gräsrika fattigkärr och rikkärr.
  • Blomningstid: Juli-augusti.

Sprängörten är en perenn, kal flockblomstrig växt. Den växer ofta i vattenbrynet på grunt vatten. Den har en betliknande stående rot som är indelad i avdelningar. Hela växten, inklusive roten är dödligt giftig och man känner till dödsfall orsakade av den.

Sprängörten indelas i två varieteter, varav den sydliga, var. virosa, är större och grövre med ända upp till 20 småflockar medan den nordligare varieteten, angustifolia, är lägre och spädare med endast 5–8 småflockar.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page