© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sprödarv

Myosoton aquaticum

  • Latinsk synonym: Stellaria aquatica
  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: 1-flerårig ört.
  • Höjd: 15-40 cm. Stjälken liggande (ibland uppåtstigande), ofta rikligt förgrenad, kantig, skör, kal vid basen, övre delen enkel- och glandelhårig.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, ca 1-1,5 cm bred; 5 kronblad, djupt 2-flikiga (så att kronbladens antal verkar vara 10), 5-7 mm långa, lika långa som foderbladen eller något längre. 5 foderblad, trubbiga, glandelhåriga. 10 ståndare. Pistillen sambladig, vanl. 5 stift, 5 märken. Blomställningen glest knippe; stödbladen gröna.
  • Blad: Motsatta, nedtill med skaft, upptill utan skaft. Bladskivan äggrund-oval, hjärtformad-trubbig bas, helbräddad, vågig kant, kal-glandelhårig, mörkgrön.
  • Frukt: Kapsel som öppnar sig 5-flikigt, flikarna grunt kluvna.
  • Växtplats: Stränder, strandbuskage, klibbalkärr, strandlundar, dikesrenar, odlad mark, hamnar, skräpmark, gårdar.
  • Blomning: Juli-augusti.

Sprödarvens släkte omfattar en enda art. Man har försökt placera den i såväl i arvsläktet (Cerastium), som i stjärnblommornas släkte (Stellaria), men dess många speciella egenskaper har inneburit att den till slut fått sitt eget släkte.

Sprödarv påminner mycket om lundarv (Stellaria nemorum) och arterna förväxlas ofta. En klar skillnad finns ändå: sprödarv har alltid liggande stjälk och dess blad sitter tätare. Dessutom har den ofta skaftlösa bladpar i toppen, medan bladen hos lundarv har skaft. Sprödarv har glandelhår upptill på plantan, på blomskaften och på fodret, som är matt, medan lundarv är kalare och har glänsande foder. Pistillen hos sprödarv är femtalig och hos lundarv tretalig, vilket möjliggör en exakt artbestämning.

Sprödarv kan påträffas här och där, i första hand i landets sydligare delar. På en del håll i södra Tavastland och sydöstra Finland är den rent av ganska vanlig, medan de nordligaste förekomsterna finns i Kajanaland och norra Österbotten. Artens vetenskapliga namn tyder på att den föredrar fuktiga växtplatser, vilket också stämmer i praktiken. Dessa kan sedan vara mångskiftande: sprödarv kan påträffas på stränder, till och med i strändernas blockfält men oftast i strandbuskage och -lundar. Dessutom kan den förekomma vid hamnar och på andra ställen som påverkats av människan: dikeskanter, gårdar, trädgårdar och invid väggar. Människans verksamhet har haft sådana följder för förekomsten av sprödarv att man till och med har misstänkt att arten införts i vår natur först av människan. Antagligen är den ändå ursprunglig åtminstone i södra Finland.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page