Galium uluginosum

© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Stenmåra

Galium saxatile

  • Familj: Måreväxter – Rubiaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Saknar blommor vid basen, utlöpare längs marken.
  • Höjd: 10–30 cm. Stjälken uppåtstigande, sirlig, 4-kantig, slät, kal.
  • Blomma: Kronan hjullik, vit, 2-3 mm bred, sambladig, 4-flikig. Foder saknas. 4 ståndare. Pistillen sambladig, 2 stift, 2 märken. Blomställningen en kvast med få blommor i toppen och de översta bladvecken.
  • Blad: Radiärsymmetriskt ställda, 4 i de understa ringarna, 6 i de övre, saknar skaft. Bladskivan omvänt äggrund, mycket smal bas, trubbig spets, kort uddspetsad, helbräddad, sträv, hårig.
  • Frukt: 2-delad, kal klyvfrukt, vasst knottrig.
  • Växtplats: Betesmark, enebackar.
  • Blomning: Juli-augusti.

Stenmåran är synnerligen utrotningshotad och fridlyst i hela landet förutom på Åland.

Det är inte lätt att lägga märke till och identifiera den lilla och anspråkslösa stenmåran, ens om man vet vad man letar efter. Arten bildar ändå täta mattor, vilket underlättar uppgiften. Stenmåran hör hemma i ett europeiskt havsklimat och klarar sig med nöd och näppe i vårt klimat, tills vidare bara på ett par platser i syd. Man tror att arten tagit sig till oss redan i ett tidigt skede, med sjötrafiken eller bland utländska frön. Stenmåran trivs på ljusa och soliga platser. Växtplatserna hos oss är gamla hagar, som betesdjur hållit öppna. Då djuren försvinner och betesmarken växer igen minskar stenmårans möjligheter att klara sig. Med hjälp av olika åtgärder, som att låta djur gå på bete och slå gräset, kan man bidra till att stenmåran bibehålls som ett unikt inslag i vår flora.

Stenmåran påminner mycket om sumpmåran (G. uliginosum) och ibland kan arterna även påträffas på samma plats. Sumpmåran har ändå smalt ovala blad, jämfört med stenmårans trubbigt omvänt äggrunda. Dessutom är sumpmårans skaft strävt med krokborst, medan stenmårans är kalt och slätt. Dessutom saknar sumpmåran de för stenmåran typiska blomlösa grenarna vid basen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page