© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Stickelfrö

Lappula deflexa

  • Familj: Strävbladiga växter – Boraginaceae
  • Växtform: 1- eller 2-årig ört. Huvudrot liten ibland tjock, mörk rödbrun.
  • Höjd: 20–60 cm. Stjälk uppstigande–upprätt, förgrenad vid basen, cylindrisk–lågt kntig, mjukhårig.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk, 3–5 mm bred. Krona trattlik, ljusblå, ibland vit, 5-talig. Foderflikar smalt trekantiga, spetsiga och tilltryckt borsthåriga. 5 ståndare. Pistill sambladig, 2-talig. Ensidiga knippen bildar mångförgrenad blomställning.
  • Bladen: Blad strödda. Rosettblad och lägre mellanblad skaftade, skaften smalt vingade, borsthåriga. Bladskiva oval-smalt omvänt äggrund med smal bas och rund spets. Övre mellanblad oskaftade, smalt elliptiska och spetsiga.
  • Frukten: Klyvfrukt, 3–5 mm. Delfrukt brun, päronformad, platt, i vingkanten kroktaggar med bred bas.
  • Växtplats: Stenrösen, klipplundar, sydberg. Kalkgynnad.
  • Blomningstid: Juli–augusti.

Till Lappula-släktet (i vid bemärkelse) hör ca. 75 arter. Man hittar dem på norra halvklotet samt i Sydafrika och Australien. I Europa påträffas sex arter varav fyra har en sydostlig utbredning. I Finland finns tre arter: stickelfröet, piggfrö (L. squarrosa) och hönspiggfrö (L. marginata). Den sistnämnda påträffas bara tillfälligt.

Stickelfröet är en 1- eller 2-årig, upprätt eller uppåtstigande, mjukhårig växt. Fastän tyngdpunkten för artens utbredning ligger i norr är den ingen fjällväxt utan påträffas främst i barrskogsbältets högre delar och i fjällbjörkskogarna. Stickelfröet är en krävande kalkgynnad växt som främst trivs på sydberg dvs. på klippstup mot söder. Arten är fredad.

Lappula-släktets arter påminner mycket om förgätmigejerna (Myosotis). Det finns dock skillnader i blommorna och frukterna. Släktet har även gemensamma drag med hundtungorna (Cynoglossum). Bl.a. har de liknande krokborst på frukterna.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page