© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Stor drakblomma

Nepeta sibirica

  • Synonym: Dracocephalum sibiricum
  • Familj: Kransblommiga växter – Lamiaceae (Labiatae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 60-80 cm. Stjälk korthårig-nästan kal.
  • Blomma: Krona zygomorf, mörklila, 25-40 mm lång, mer än dubbelt så lång som fodret, 2-läppig, med en smal och lång pipa. Kronans övre läpp 2-flikig, smal, välvd; nedre läpp 3-flikig, mittfliken klart större än sidoflikarna. Foder 2-läppigt, krokigt, 5-flikigt, med 15 nerver, delvis mörkt blåröd. Fodrets övre läpp 3-flikig, flikar i ungefär lika stora. Ståndare 4, varav 2 korta och 2 långa. Pistill uppbyggd av flera fruktblad med 1 stift, 2 märken. Blomställningen en toppställd, gles, axartad, uppdelad, ofta ensidig grupp av kransställda blommor som utgår från bladvecken.
  • Blad: Motsatta, skaftade. Bladskiva lansettlik-smalt äggrund, uddspetsig med rund eller hjärtlik bas, sågtandad.
  • Frukt: 4-delad klyvfrukt.
  • Växtplats: Trädgårdar, gårdsplaner, vägkanter, skräpmark och åkrar.
  • Blomningstid: Juni-augusti.

Drakblommorna skiljer sig från kattmyntor (Nepeta) och jordrevor (Glechoma) genom sin axartade, toppställda blomställning och detaljerna i den enskilda blomman. I många fall kan gränsdragningen mellan släktena ändå vara besvärlig: t.ex. just stor drakblomma som förekommer hos oss både som odlad och ibland som förvildad hänförs i äldre litteratur fortfarande till kattmyntorna under namnet Nepeta sibirica. Det allmänna intrycket av växten för också lätt tanken till kattmyntorna, men tittar man närmare på blommorna så kan den klart klassificeras som en drakblomma. Släktets vetenskapliga namn Dracocephalum hänvisar till den typiska form drakblommornas blommor har: det grekiska ordet drakón betyder ‘drake’ och kefale ‘huvud’. Studerar man blomman närmare kan man kanske hitta likheter med ett drakhuvud.

Ingen av drakblommeartena förekommer naturligt i Finland, men några av dem har etablerat sig mer eller mindre permanent och de som odlas som prydnadsväxter ses ibland förvildade i närheten av trädgårdar. Där den stora drakblomman en gång etablerat sig – planterad eller förvildad – håller den sig segt kvar.

Förutom stor drakblomma odlas bl.a. den egentliga drakblomman (D. ruyschiana) som trädgårdsväxt. Arterna kan lätt skiljas åt på basen av bl.a. bladen, eftersom de är helbräddade och linjära hos drakblomma medan de är bredare och sågtandade hos stor drakblomma.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page