© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Stor fetknopp

Petrosedum rupestre

  • Lat. synonym: Sedum rupestre, Sedum reflexum
  • Familj: Fetbladsväxter – Crassulaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 15-30 cm. Stjälken uppåtstigande, vedartad nedtill. De delar som saknar blommor krypande.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, guldgul, ca 1,5-2 cm bred; vanl. 7 kronblad (sällan 5-9), spetsiga, 6-7 mm långa. Vanl. 7 foderblad. Vanl. 14 ståndaren. Pistillen fribladig, vanl. 7 pistiller. Blomställningen ett kvastliknande knippe. I knoppskedet är blomställningen hängande.
  • Blad: På stjälkarnas övre del, motsatta, utan skaft. Bladskivan linjär, cylindrisk, böjd, uddspetsad, köttig, kal, blågrön.
  • Frukt: Kapsel med flera frön, vanl. 6 tillsammans.
  • Växtplats: Hällmark, sluttningar, ängar, skräpmark. Prydnadsväxt, ganska ofta förvildad.
  • Blomning: Juni-juli.

Liksom de flesta av sina släktingar trivs stor fetknopp på hällmark, men vilka klippskrevor som helst uppfyller inte dess krav utan jordlagret måste vara någorlunda djupt. Bäst trivs den på sand och moränmark.

Stor fetknopp förekommer redan naturligt på Sveriges västkust och på de stora öarna i Östersjön. I Finland observerades arten först år 1881, norr om det nygrundade Mariehamn. Arten kunde misstänkas vara ursprunglig hos oss, men den sena upptäckten tyder på att den är införd av människan. Från Åland förde sedan växtentusiaster arten till sina hemtrakter i södra Finland, där den i regel trivs rätt bra och till och med visar tendenser att sprida sig till den omgivande naturen. Numera är växten en etablerad inkomling på hällmark och torra sluttningar även i inlandet.

Det finns flera trädgårdsväxter som ofta blir förväxlade med stor fetknopp. Vanligtvis handlar det om tofsfetknopp (P. fosterianum). Stor fetknopp är mer upprätt, stadigare och blommar ett par veckor senare. Då tofsfetknopp övervintrar får skottens spets en bolliknande bladknut som kan urskiljas långt in på växtsäsongen. De vissnade bladen faller inte bort, utan hålls kvar på stjälken.

Den av våra naturligt förekommande arter som allmänt sett påminner mest om stor fetknopp är gul fetknopp (Sedum acre), i och med att bägge arterna bildar täta mattor med sina blomlösa skott och gula blomställningstoppar. Blomställningarna hos stor fetknopp reser sig ändå två gånger så högt och bladen är dubbelt så långa. Då växterna blommar är det också annars lätt att skilja dem åt: gul fetknopp har fem kronblad, medan stor fetknopp har flera, oftast sju. Samma skillnad syns i fråga om baljkapslarna, som hos gul fetknopp spretar ut så att de bildar en stjärna medan de hos stor fetknopp är upprätta.

Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page