© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Stor riddarsporre

Delphinium elatum

  • Familj: Ranunkelväxter – Ranunculaceae
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 50–150 cm. Stjälken kal eller tunt behårad upptill, blådaggig.
  • Blomma: Hyllet zygomorft, i regel blått (odlade sorter med olika färg på blommorna förekommer), 15-30 mm brett. 5 kronbladsliknande foderblad, det översta försedd med en 12-20 mm lång sporre. 4 kronblad, varav 2 är nektarblad och 2 rudimentära, svartaktiga-blåa. 8 ståndare. 2 fria pistiller. Blomställningen förgrenad-oförgrenad, rätt gles klase.
  • Blad: Strödda längs stjälken, med skaft. Bladskivan är nästan lika bred som lång, handnervig, kal-gleshårig, med hjärtlik bas, 3-5-flikig, flikarna breda, spetsiga, upprepat flikiga-tandade.
  • Frukt: 14-20 mm lång kapsel, vanligtvis i grupper om 3.
  • Växtplats: Trädgårdar, vägrenar, dikeskanter och skogsdungar nära bebyggelse. Prydnadsväxt, ibland förvildad.
  • Blomning: Juli-augusti.

Riddarsporrarnas vetenskapliga namn Delphinium ha en lång historia: först användes det om någon art i en bok om medicinalväxter av den grekiska läkaren och växtkännaren Pedanios, under det första århundradet. Man kan tänka sig att blommans knopp påminde om en delfin. Sedan dess har familjen på många språk förknippats med riddare. Namnet torde ha sin förklaring i blommans sporre, som förr i tiden förde tankarna till riddarnas sporrar. Många av de olika sorterna av riddarsporre, som är populära prydnadsväxter, har fått sina namn från berättelserna om kung Arthur och Riddarna av runda bordet.

Riddarsporrarnas utbredningsområde innefattar större delen av den norra hemisfären – endast i Afrika har några arter etablerat sig nedanom ekvatorn. I Europa växer ett trettiotal arter, men i Finlands natur påträffas endast den stora riddarsporren. Artens naturliga utbredningsområde börjar i närheten av Olonets i Öst-Karelen och täcker förutom Europeiska Rysslands och Sibiriens lundar och fuktiga ängsmaker de höga bergskedjorna i Mellaneuropa. Arten är mycket variationsrik och i olika delar av dess utbredningsområde gör man skillnad på flera underarter och varianter. Hos oss är arten vanlig i trädgårdar och den kan ofta påträffas som odlingsrest på landsbygden i närheten av gamla trädgårdar, särskilt i norr. Eftersom de gamla lantbeståndet antingen består av den oförädlade naturformen, eller är endast något förädlad, kan de klara sig länge utan skötsel. De riddarsporrar som odlas idag är till största del korsningar som uppstått vid odling eller deras avkomlingar. De tillhör perennernas elit, men är för krävande i fråga om växtplats och vård för att spridas ut i vår natur.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj
Träd och buskar i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page