© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Strålöga

Telekia speciosa

  • Familj: Korgblommiga växter – Asteraceae (Compositae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 60-200 cm. Stjälken finhårig, grön-violettskiftande-mörkt rödbrun. Stark doft.
  • Blomma: Blommorna bildar 5-7 cm breda blomliknande blomkorgar skyddade av holkfjäll. Blomkorgens kantblommor orangegula, tungformade; diskblommorna brungula, rörformade, små. 5 ståndare. Pistillen sambladig, 1 stift, 2 märken. Holkfjällen tegellagda i många rader, de yttersta bladlika, äggrunda, utåtböjda, håriga; de inre breda. Blomkorgarna i en gles kvastliknande grupp.
  • Blad: Strödda, de understa med skaft, längre upp utan skaft, nästan stjälkomfattande. Bladskivan hos de nedersta äggrund, hjärtformad bas, 30-40 cm lång, längre upp brett oval, dubbelt sågkantad, tunn, nedantill sträv, ovanpå nästan kal.
  • Frukt: Kantig, kal nöt med en tunn hinnartad ring i spetsen.
  • Växtplats: Intill bosättning, gårdar, parker, vägrenar, skogsbryn, stränder. Prydnadsväxt, ibland odlingsrest och -rymling.
  • Blomning: Juli-augusti.

Strålöga hör hemma i exotiska trakter: den växer naturligt i Karpaterna i Mindre Asien och i Kaukasien. Även blomman har ett exotiskt utseende då den påminner om en mörkgul strålande sol. Då växtsäsongen närmar sig sitt slut krävs det en del för att fånga de botanikintresserades intresse, men för strålöga är detta knappast något problem. Den inleder de gula korgblommiga växternas blomningssäsong som infaller i slutet av sommaren med början i juli. De stora bladen ger blomkorgarna en frodig bakgrund.

Hos oss har strålöga i första hand planterats i gamla herrgårdsträdgårdar, som blickfångande ensam perenn eller i små grupper. Först kom den hit i början av förra århundradet och sedan dess har den förekommit som odlingsrest och ibland spridit sig ut i naturen. Bäst trivs arten i skugga eller halvskugga och i fuktig jord. Denna traditionella perenn kunde på nytt bli populär i större trädgårdar. För den som tycker om fjärilar lämpar sig strålöga utmärkt, då de kraftiga blomkorgarna erbjuder en stabil landningsplats även för större fjärilar. Också olika skalbaggar samlas på blomställningarna för att festa på pollen.

Strålöga påminner om ålandsrot (Inula helenium), även den en storvuxen perenn. Till skillnad från den är strålögas något hjärtformade blad gröna även undertill, medan ålandsrot har långa blad med ullhår. Denna centraleuropeiska art växer liksom strålöga som förvildad kring bosättning i södra och mellersta Finland, men föredrar i regel torrare växtplatser.

Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page