© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Strandglim

Silene uniflora ssp. uniflora

  • Familj: Nejlikväxter – Caryophyllaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Bildar mattliknande bestånd.
  • Höjd: 10-30 cm. Flera stjälkar. Stjälken liggande-uppåtstigande, basen vedartad, kal.
  • Blomma: Kronan radiärsymmetrisk, vit-violett, ca 2,5-3 cm bred, 5 kronblad, djupt 2-flikiga i spetsen. Flikig bikrona i kronans svalg. Fodret sambladigt, fylligt, 5-flikigt, nätnervigt. 10 ståndare. Pistillen sambladig, 3 märken, 3 stift. 1-5 blommor, upprätta; blomställningens översta stödblad gröna-rödskiftande, högst hinnkantade.
  • Blad: Motsatta, utan skaft. Bladskivan lansettlik, köttig, kal, blågrön med vaxad yta.
  • Frukt: 6-10 mm lång kapsel som öppnas i 5 flikar, tänderna bakåtriktade.
  • Växtplats: Havsstränder med sand, grus eller sten, strandvallar, strandklippornas skrevor.
  • Blomning: Juli-augusti.

Strandglim är en sann havsstrandväxt som trivs på öppna, starrbeväxta och sandiga stränder längs Bottniska viken. Ibland kan den påträffas även långt från havet, men då nästan undantagslöst på basisk hällmark. Liksom en del andra halofyter har den ibland påträffats invid vägar som saltats kraftigt. På grund av artens rikliga blomning och små krav på omgivningen är den också populär som stenpartiperenn i trädgårdar. Den lämpar sig också väl för fjärilsträdgårdar då dess blommor lockar till sig en stor mängd insekter.

Tidigare betraktade man strandglim som en form av smällglim (S. vulgaris): Förutom den typiska varianten av strandglim påträffas varianter som påminner om denna nära släkting, särskilt i Skärgårdshavet och på Åland. I nejlikväxternas familj har till och med släktenas gränser blivit ifrågasatta: glimmarna och blärorna har ibland sammanförts till ett stort släkte och ibland skiljts åt. Enligt det nyare sättet att klassificera arterna tillhör både glimmarna och blärorna glimmarna, Silene.

Numera betraktas strandglim som en egen art, men den kan vara svår att skilja från smällglim och särskilt underarten ssp. littoralis som förekommer runt Finska viken, där strandglim inte påträffas. Båda arterna förekommer ställvis på Åland och i sydvästra skärgården. Smällglim är i regel mer upprätt, har flera blommor och bikronan är svårare att urskilja.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page