© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Strandkrasse

Rorippa sylvestris

  • Namnet också: Strandfräne
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: Flerårig ört.
  • Höjd: 20–50 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Gul krona med fyra ca 4 mm långa blad. Foder bestående av 4 hinnkantade blad med rund spets. Krona 2 ggr. längre än foder. Sambladig 2-talig pistill. Sex ståndare varav 2 korta och 2 långa.
  • Bladen: Skaftade, utan basalflikar, kala. Bladskiva parflikig-parbladig. Flikar smala, tandade och ofta ytterligare flikade. Ändflik inte större än övriga flikar. Bladen strödda.
  • Frukten: Skida delad i 2 rum av hinnartad skljevägg. 8–18 mm lång, linjär och något böjd. Skidans näbb ca 1 mm lång. Fruktskaft ca 10 mm långt, något uppåtböjt. Frö rödbrunt eller ofta outvecklat.
  • Växtplats: Trädgårdar, gräsmattor, vägbankar, ruderatmarker, längs åsstränder i odlingslandskap.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Strandkrassen kallas även strandfräne. Den är en perenn nykomling. Strandkrassen har spidit sig effektivt i Finland under detta århundrade. Fröproduktionen är inte stor utan den sprider sig vegetativt med den revande jordstammen. Strandkrassen sprids till nya växtplatser t.ex. med jordförflyttningar. Arten är en hemikryptofyt och de bladrosetter som utvecklas på hösten övervintrar. Ur dessas knoppar växer det på våren upp blommande skott. De basala bladen vissnar redan före juli månad.

Speciellt i södra Finland kan man se strandkrasseblomställningar som svällt upp till oigenkännlighet. Orsaken till detta är en gallmygga. Den i Finland ursprungliga sumpkrassen (Rorippa palustris) kan skiljas från strandkrassen bl.a. på att dess ändflik är större än övriga flikar.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page