© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Strandlysing

Lysimachia vulgaris

  • Familj: Viveväxter – Primulaceae
  • Växtform: Flerårig ört, med rotstock och utlöpare.
  • Höjd: 50–160 cm. Stjälk upprätt, oförgrenad, övre delen finhårig, prickig, gulgrön–brunröd.
  • Blomma: Krona radiärsymmetrisk, hjullik, med kort rör och rundade flikar, 8–16 mm bred. 5 gula kronblad. Foderflikarnas kanter brunröda. 5 ståndare. Pistill sambladig. 1 märke. Blomställningen en gles, sammansatt klase.
  • Bladen: I krans eller motsatta, äggrunda–smalt elliptiska med mörka punkter. Nedre sidan finhårig.
  • Frukten: Klotrund tandkapsel.
  • Växtplats: Stränder, fuktiga ängar, dikes- och bäckkanter, fuktiga lundar och även på vägrenar.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Strandlysingen är en flerårig upprätt strandväxt. Stjälken är brunröd, ofta fläckig och arten förökar sig effektivt med hjälp av sina långa utlöpare. Bladens färg och form varierar mycket beroende på ljusförhållandena.

Strandlysingen växer på stenstränderna av sjöar och hav och på åbrinkar i huvudsak över vattenlinjen. Ibland påträffas trädgårdsrymlingen praktlysing (L. punctata) som skiljs från strandlysingen på att dess foderblad är helt gröna medan strandlysingens foder har rödaktiga kanter. Strandlysingen har använts som läkeört och för färgning.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page