© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Strimsporre

Linaria repens

  • Familj: Grobladsväxter – Plantaginaceae
    (tidigare Flenörtsväxter – Scrophulariaceae)
  • Växtform: Flerårig ört
  • Höjd: 20-50 cm. Stjälk oförgrenad, kal.
  • Blomma: Zygomorf. Krona vit eller ljust blåröd, blårödstrimmig, 2-läppig med sporre, 8-15 mm lång. Överläpp 2-flikig, underläpp 3-flikig, vid underläppens bas en ofta gulskiftande buckla som stänger kronan tätt. Sporren konformad, 2-3 mm lång. Foder sambladigt, 4-flikigt. 4 ståndare. Pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad med ett stift. Blomställning utgörs av en ganska gles, axformad klase i toppen av stjälken.
  • Blad: Oskaftade, linjära, spetsiga. Nedre blad bildar kransar, längre upp strödda.
  • Frukt: 3-4 mm lång kapsel.
  • Växtplats: Bangårdar, vägkanter, renar, dumpningsområden för barlastjord.
  • Blomningstid: Juli-augusti

Strimsporren är en forntida invandrare som troligen kommit till vårt land ombord på segelfartyg. Handelsfartyg som avgick från Finland med last av säd behövde barlast på returresan för att bibehålla stabiliteten, och denna barlast bestod ofta av jord. Den lossades sedan i närheten av hemhamnen på platser som var anvisade för ändamålet. Jorden innehöll naturligtvis frön och frukter av olika växter. Segelfartygsepoken tog slut redan i början av 1900-talet, men på många ställen blir vi ännu påminda om den här romantiserade tiden i form av främmande växter. Strimsporren har bevarats på platser med barlastjord ända till våra dagar och den har t.o.m. så småningom funnit sig nya växtplatser. Arten förekommer ännu ganska lokalt och växer i stort sett på samma platser som för årtionden sedan. Ibland hittar man den ända utanför de här etablerade växtplatserna i form av ett ursprungligt eller mera nyinkommet åkerogräs. Strimsporren korsar sig med den hos oss allmänt förekommande gulsporren (L. vulgaris), och korsningar hittas ganska allmänt på växtplatser där de båda ursprungsarterna växer.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page