© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Styvmorsviol

Viola tricolor

  • Familj: Violväxter – Violaceae
  • Växtform: 1- eller 2-årig ört.
  • Höjd: 8–25 cm. Stjälk upprätt, förgrenad, kal.
  • Blomma: Något zygomorf, nickande, vanligen flerfärgad (violett, gul och vit). Någon av färgerna kan vara svag eller saknas helt. 5 kronblad, 4 uppåtriktade, 1 nedåtriktat med sporre, som är längre än foderutskotten. Foder 5-bladigt. 5 ståndare. 3-talig pistill uppbyggd av sammanväxta fruktblad.
  • Bladen: Ganska kortskaftade. Bladskivor äggrunda-smalt elliptiska, naggade. Stipler parflika med lansettlik ändflik.
  • Frukten: Kapsel som öppnas i tre flikar.
  • Växtplats: Hällmarkslavmattor och – torrängar, klippbranter i lundar, ängssluttningar, renar, åkrar.
  • Blomningstid: Maj–september.

Styvmorsviolen är en ettårig eller 2-årig art som hör till det stora Viola-släktet. Den är huvudsakligen en hällmarksart i södra Finland och ganska krävande när det gäller växtunderlagets näringsförhållanden. Längre norrut ser man den även som åkerogräs.

Styvmorsviolens stora stipler kan misstas för blad. Stiplerna är parflikiga och ändfliken är större än basalflikarna. Blommans form och färg har gett upphov till ett talesätt som gett artens dess svenska namn: Bredvid styvmoderns feta bak (de två översta kronbladen) sitter hennes egna två barn (de mellersta kronbladen) medan styvbarnet (det lägsta kronbladet) får sitta ensam.

Styvmorsviolens kronblad är längre än foderbladen vilket skiljer den från åkerviolen (V. arvensis) hos vilken kronbladen är lika långa eller kortare än foderbladen.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page