© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sumpklocka

Campanula aparinoides

  • Familj: Klockväxter – Campanulaceae
  • Växtform: Flerårig ört. Jordstock med utlöpare.
  • Höjd: 20-50 cm. Stjälk vek, i övre delen vanligen förgrenad, 3-kantig, sträv.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Krona vit, sambladig, öppet klockformad, djupt 5-flikig, 5-9 mm lång med blå nervatur. Foder sambladigt, 5-flikigt. Ståndare 5. Pistill bestående av sammanvuxna fruktblad med 1 stift och 3 märken, längre än kronan. Blommor i gles kvast eller ibland enstaka i toppen på långa och klena blomskaft.
  • Blad: Strödda, oskaftade. Bladskiva linjär-lansettlik, med låga tänder eller nästan helbräddad. Bladkant och centralnerv sträva.
  • Frukt: Rund, hängande kapsel, bildas inte i finländska förhållanden.
  • Växtplats: Fuktiga ängar, diken.
  • Blomningstid: Juli-augusti.

Sumpklockan är en klockväxt med ett anspråkslöst utseende. En snabb blick för tanken till någon stjärnblommeart (Stellaris ssp.) på grund av dess veka utseende, glesa blomställning, vita blommor och ljusgröna, linjära blad.

Arten kommer egentligen ursprungligen från Nordamerika. Där växer den på fuktiga sumpängar i de östra delarna av USA och Kanada. Arten påträffades i Finland år 1932 i Pälkäne i södra Tavastland, där den växte längs utfallsdiket från Tykölänjärvi och på en närbelägen fuktäng, sammanlagt på ett ca 2 ha stort område. Utgående från insmlingar gjorda av skolelever vet man att arten måste ha förekommit där åtminstone från år 1912. Den har antagligen kommit till vårt land tillsammans med vallfrö som klöver eller timotej. Beståndet i Finland är den enda kända förekomsten av sumpklocka i Europa.

Sumpklockan verkar ha etablerat sig väl på sin finländska växtplats. Man hittar den i Pälkäne och Tammerfors på samma typer av fuktiga växtplatser som på den ursprungliga fyndplatsen. Sumpklockan sprider sig effektivt med hjälp av tunna underjordiska utlöpare, däremot verkar det som om den inte förmår bilda frö i Finland överhuvudtaget. Om hela beståndet består av en enda klon är det mycket möjligt att den inte kan bilda frön helt enkelt på grund av att den är självsteril, precis som många andra klockor. Det här skulle förklara varför den inte spritt sig desto längre från de ursprungliga växtplatserna.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!

Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page