© Copyright: Bilder: Jouko Lehmuskallio.
All rights reserved.

Sumpkrasse

Rorippa palustris

  • Namnet också: Sumpfräne
  • Familj: Korsblommiga växter – Brassicaceae (Cruciferae)
  • Växtform: 1-årig (sällan 2- eller flerårig) ört.
  • Höjd: 10–60 cm.
  • Blomma: Radiärsymmetrisk. Ljusgul krona med fyra ca 2 mm långa blad. Foder fyrtaligt och minst av kronans längd. Åtminstone det ena foderbladsparets mittnerv hårig. Sambladig, 2-talig pistill. Sex ståndare varav 2 korta och 4 långa.
  • Bladen: Bladen strödda. Lägre blad har långa vingade och fransiga bladskaft. Övre blad kortskaftade, brett fästa och med långa stipler vid basen. Bladskiva parflikig. Flikar naggade. Ändflik större än sidoflikar.
  • Frukten: Skida som delas i 2 rum av hinnartad skiljevägg. 3–8 mm lång, cylindrisk, böjd eller ibland plommonformad. Skidans näbb nästan 1 mm lång. Fruktskaft ca 5 mm långt, utstående. Frö ovalt, gulbrunt och knöligt.
  • Växtplats: Stränder, fuktiga åkrar, diken, avstjälpningsplatser.
  • Blomningstid: Juni–augusti.

Sumpkrassen kallas även sumpfräne. Den är annuell, övervintrande, tvåårig eller sällan flerårig växt. Den övervintrar ofta med bladrosett. Sumpkrassen är kosmopolitisk till sin utbredning. Den hittas i alla världsdelar inklusive Grönland och Nya Zeeland. Sumpkrassen trivs på många olika växtunderlag. Speciellt flott blir den på kväve- och mullrik trädgårdsjord.

Sumpkrassen kan korsa sig med den i Finland sällsynta vattenkrassen (R. amphibia). Arterna kan skiljas på vattenkrassens hela högblad. Sumpkrassen kan skiljas från strandkrassen (R. sylvestris) på sin stora ändflik.

Andra arter i samma genus
Andra arter i samma familj

Follow us!Identifiera arter!

Sivun alkuun / Top of the page